۱۴۰۰/۶/۲۷

خودکشی اجتماعی و مرگ جامعه

اگرچه  خودکشی در جهان معاصر یکی از مهمترین روش‌های مرگ و میر محسوب می‌شود ولی خودکشی‌های اجتماعی یا حاصل از ناهنجاری‌های اجتماعی در دنیا بویژه در کشورهایی که درگیر فقر، فساد، نابرابری و بیماری‌اند بیشتر بوده و بسرعت روبه افزایش است. برخی شواهد حاکیست: 


در سال ۹۷، حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی کردند. این رقم گویای رشد گسترده میل به ناامید، قطع شریان اجتماعی زندکی در سطح فردی، زوال جامعه و فرد در جامعه است. از سوی دیگر همین ارقام نشانگر گسترش روزافزون فقر، نابرابری طبقاتی، عدم عدالت اجتماعی، فساد گسترده، فشار اجتماعی و سیاسی نهادهای قدرت و فاسد بر فرد و تبعیض‌های‌اجتماعی‌فراگیر است.

 

اقدام به خودکشی عمدتا در سنین بین ۲۵ تا ۳۴ سال است. بحران‌های اجتماعی برای افراد واقع در سنین جوانی با هدف تشکیل زندگی مستقل و ورود بازار فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی چنان عرصه زندگی و تاب تحمل بخشی از ءنان را تنگ می‌سازد که راهی جز چاره‌جویی فردی در مقابل ناچاری‌های اجتماعی نمی‌یابند. 

 

دو/سوم موارد اقدام به خودکشی در کشور مربوط به زنان بوده ولی سی درصد از موارد فوت ناشی از خودکشی مربوط به مردان است. این گزارش نشان از این دارد که مردان در جامعه خشونت‌بار مردانه نیز از روش‌هاش خشن‌تری برای اقدام به خودکشی استفاده می‌کنند که راه بازگشت آنان به زندگی و نجات از مرگ مسدود می‌شود. از سوی دیگر زنان تقریبا دو برابر مردان اقدام به خودکشی می‌کنند و اگرچه کمتر از نصف مردان جان می‌بازند ولی همین آمار نشان‌دهنده گستردگی فشار‌های اجتماعی و تنگناهای اقتصادی بر عرصه حیات فردی زنان است.


آمارهای اجتماعی گویاست کسانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند بیشتر زنان خانه‌دار بوده‌اند. این بخش از زنان شامل کسانی است که نقش آنان در فضاهای اقتصادی جامعه و حتی در درون خانواده جایی محاسبه نشده و فقر خانواده و فاصله طبقاتی، بیشترین آثار فردی اجتماعی‌اش را بر زنان اعمال می‌کند. فشارهای جنسیتی، جنسی، مالی، ناامنی اجتماعی، ناسازگاری باهمسر، ازدواج‌های اجباری، سرکوب نیازها و تحدید فرصت‌های اجتماعی، پوشش اجباری و دهها مسیله دیگر زمینه قتل اجتماعی زنان را بیش از مردان فراهم می‌کند. 


استان‌های غربی کشور با بیشترین موارد خودکشی در کشور نمایانگر تمرکز محرومیت در مناطق مرزی کشور است. اگرچه در بسیاری از مناطق مانند استان‌های جنوبی کم‌شماری و ناشماری وقایع اجتماعی وجود دارد ولی شواهد حاکی است علاوه بر فشارهای سنتی و ورود جوانان و دختران به جامعه و بروز تضادهای ناشی از آن، مهمتر از آن تبعیضهای قومیتی و مرکزگرایی در مدیریت جامعه سبب ساز محرومیت بیشتر این مناطق و نابودی فرد در جامعه می‌کردد. 

 


بنابر اعلام پزشکی قانونی، در ایران سالانه ۴۱ هزار نفر جان خود را به دلیل خودکشی از دست می‌دهند و احتمالا بیش از یک‌ میلیون نفر نیز اقدام به خودکشی می‌کنند. گستردگی وقوع این پدیده گویای شیوع ناگزیری‌های اجتماعی، عدم توان مدیریت مسایل اجتماعی توسط فرد، بروز تضادهای طبقاتی و بیکاری فراگیر نشان از بزرگی حجم انبوده میلیونی جوانانی است که بجای بهره‌گیری از آنان بعنوان سرمایه‌های انسانی توسعه در کشور، به قربانگاه نظام فاسد سیاسی برده می‌شوند. 


خودکشی ۳۵ نفر زیر ۱۸ سال در مناطق کُردنشین با نسبت بیشتر دختران، گواه کاهش سن خودکشی اجتماعی است. اگرچه در ادبیات جامعه‌شناختی مرگ کودکان توسط خودشان زیر عناوین خودکشی تعریف نمی‌شود، می‌توان گفت این خودکشی اجتماعی کودکان در واقع متعادل قتل اجتماعی است که بزرگسالان به کودکان خود فراهم می‌کنند. چنین پدیده‌ای نشانگر تضاد جدی حال با آینده نیز است.

 زنان ایرانی دارای رتبه اول خودسوزی بعنوان یکی از خشن‌ترین روش‌های خودکشی در خاورمیانه‌اند. اگرچه خودسوزی روشی تاریخ‌مند در چاره‌جویی فردی در مقابل فشارهای جنسیتی مردان علیه زنان در برخی از مناطق ایران زیر نام ناموس و غیرت و.. بوده و هست ولی این سنت از سوی نظام مردسالار حاکمیت دینی بازتولید شده و زنان را همچنان به قربانگاه مرگ راهی می‌کند.   


 آمارها نشان می‌دهد ۱۷درصد از جوانان ایرانی دارای افکار خودکشی هستند که با محاسبه کم‌شماری‌های موجود در سنجش میل به خودکشی بین اقشار اجتماعی مختلف در کشور می‌توان گفت یک پنجم جامعه ایران در اندیشه پایان بخشیدن به زندگی اجتماعی خود است. چنین نرخی از تباهی انسان، نشانگر تباهی جامعه ای است که همزمان با اینکه فرد را قربانی زیست اجتماعی و سیاسی ناسازگار با نیازهای قربانیان، می‌کند؛ فرایندهای فروپاشی جامعه و مرگ جامعه ایران را نیز بیش از پیش فراهم می‌سازد. 

پایان.

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران

https://t.me/alitayefi1

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

منابع:

۱. https://b2n.ir/x68450

۲. https://b2n.ir/y03194

۳. https://www.independentpersian.com/node/175691

۴. https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=233890

۵. yun.ir/ko2tm9

۶. https://b2n.ir/u54074


سنجشگری مسایل اجتماعی ایران


هیچ نظری موجود نیست: