۱۳۹۴/۳/۳۰

كودكي و مردانگي

چطور مردانگي/مردسالاري سبب تباهي مردان ميشود وقتي كه كودكي در فرايند اجتماعي شدن از مسير عقائد قالبي/ ستروتايپ هايي ميگذرد كه كودكي را زير نقاب "مرد باش" مورد غفلت قرار مي دهد. اين تباهي كودكي خاصه زماني تشديد مي يابد كه بازتوليد روندهاي مسلط/مين ستريم، بر فرايند عبور از كودكي سايه انداخته و نظم مردانه و مبتني بر بزرگسالي و عقلانيت مبتني بر ان را مهمترين گذرگاه دوام و قوام جامعه وساختارهاي اجتماعي از پيش موجود آن مي داند.
كودكي براي يك پسر بچه نه تنها نشانه عدم بلوغ، عدم عقلانيت، هرج و مرج طلبي، شيطنت و شيطاني بودن است بلكه نشانه دخترانه بودن نيز هست. فرهنگ مسلط مردخواهانه كودكي را تهديدي براي ساخت مردسالارانه مي داند.

هیچ نظری موجود نیست: