۱۳۹۵/۷/۲۰

خشونت عليه كودكي در كتب كودكان

  
کتاب های کودکان و نوجوانان مشحون از سوگیری های جنسیتی و ایدئولوژیک است. این رویکرد بشدت متناقض با حقوق کودک، حتی در بین برخی از نویسندگان و شاعران مستقل کشور نیز رایج بوده و بازتولید می شود. نمونه هاي اينگونه كتب سوگيرانه در ادبيات كودكان كم نيست. برخي از ابعاد اين شكل از تخطي حق كودك در انتخاب و انديشه آزاد عبارتند از:


📓 ازدواج دختربچه ها بخوانيد ترويج تجاوز به كودك. يكي از اين کتابها، بنام "شعرهایی برای دختر بچه ها: وقتی که من عروس شم" توسط شاعری بنام مریم اسلامی منتشر شده و اخيرا روانه بازار شده است. دراین کتاب آموزه ازدواج و ترویج نقش عروس برای دختر بچه ها در راستای سیاست افزایش جمعیت و تعالی خانواده! به کودکان و دختر بچه ها تحمیل و القا می شود. مریم اسلامی در برخی آثار دیگر خود به روایت های کودکان از جنگ هشت ساله بنام روایت از دفاع مقدس پرداخته و رویکرد خشونت و جنگ را دربین کودکان مورد ترویج قرار داده است. 

📔 آموزش خشونت اعدام و شكنجه. انتشار داستانهايي كه در آن اعدام و حلق آويز كردن انسان در متون فارسي و قصه هاي ايراني وجود دارد نيز در متن و بطن خود به ترويج خشونت و تكثير هراس و رعب اجتماعي مي پردازد كه از نظر تربيت و تهنيت مقام كودك جاي بسزايي ندارد. 

📒 خشونت ديني. شونت فكري در القاي أفكار ديني و ترويج خرافات و قصص ديني اغراق آميز براي برانگيختن احساس و أفكار نو نهال كودكان از يكسو و اعمال فشارهاي تنبيهي و تشويقي در پذيرش اين نوع أفكار ديني از سوي ديگر سبب نقض حق كودك در انتخاب ازادانه نحوه انديشيدن مي گردد.

📕 خشونت نظامي. انتشار كتب درسي و ادبيات جنگ در بين كودكان و ترويج فرهنگ خشونت و جنگ ورزي بجاي صلح جويي و اسوه كردن كساني مانند شهيد فهميده در بين كودكان زمينه رشد تفكر و رويكرد ستيزه جويي در چاره جويي مسايل اجتماعي و ميانفردي مي شود كه امروزه بارقه هاي آنرا در جامعه بزرگسال نيز مي توان رديابي كرد. 

📗حيوان آزاري.  توليد و انتشار ادبيات كهن و نوين ما ويژه كودك و نوجوان از سوي ديگر مملو از ادبيات آزار حيوانات است كه به امري عادي و شوخيگرايانه نيز تبديل شده است.  ادبيات نثر و نظم ايراني مشحون از روشها و كنشهاي حيوان إزاري است و بدين ترتيب بنيان هاي خشونت را در انديشه و روان كودكان مجاز بر مي شمارد.
بنظرم نهادهای مستقل حقوق کودک، شورای کتاب و کانون نویسندگان مستقل باید در برابر چنین رویکردهایی که زمینه های آسیب زایی و آسیب پذیری کودکان را فراهم می سازند، واکنش نشان دهند.
وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي كه درك درستي از مسايل و حقوق نقض شده كودكان ندارد وگرنه بجاي مميزي نويسندگان دگر انديش شايسته بود به مميزي مضامين ضد حقوق كودك و ضد خشونت مي پرداخت. 


هیچ نظری موجود نیست: