۱۳۹۵/۶/۳۱

پارادايم برتري جويي بر شاخسار قدرت


 🔍 برتری جویی نژادی علاوه بر حمایت از پایین، از سوی نخبگان ملل نيز طرح و توسعه یافته است خواه هگل متفكر خواه هیتلر جنايت پيشه و روان پريش واتفاقا بارتاب هاي ایدئولوژیک این قسم اظهار نظرات نیز فجایعی نظیر فاشیزم را پدید آورد. تصور و فروکاستن خصایص یک ملت به یک صفت مانند وحشی، تنبل، بی خرد، یا قالبهای دیگر می تواند نوعی تقليل/تحويل گرايي ساده انگارانه را سبب شود. 


🔍 امروزه تنوع پذیری اقشار و طبقات، مبتنی بر موقعیت تحصیل، منزلت اجتماعی، ثروت، قدرت، سن، جنس، دین، قومیت و فرهنگ مرتبط (رويكرد اينترسكشنال يا بين بخشي) گویای فرارویی از نظریه های تک عاملی است که روزگاری افرادي همچون لمب روزو در صدد طبقه بندی انسان ها بودند. فال بینی چینی نیز از همین اندیشه های قالبی است که از این منظر هگل نیز برآن ریل قطار، میلیونها انسان را بر یک یا دو خط می راند. 

🔍يكي از اين برچسب زني ها إطلاق تنبلي به ملتي است. درباره خصلت تنبلی خوب است مولفه یا حتی شاخص های این تنبلی تعریف شود. طرح چنین گزاره ای اصولا باید پسینی باشد و مبتنی بر قسمی از مطالعات تاریخی و فرهنگ شناختی. مصادیق بارز این تنبلی چیست؟ بین قومیت های مختلف چگونه بروز می کند؟ از نظر تاریخی از چه برهه ای قابل ردیابی است و می توان به دوره بندی تاریخی اهتمام کرد؟ از نظر قشر بندي اجتماعی با خصایص مذکور چگونه قابل تعریف است . و... بسیاری پرسش های دیگر. 

🔍درافواه عموم بسیار شنیده ایم که ایرانی فلان و عرب بهمان و ترک اینطور و کرد آنطور، اصفهانی چنین و قزوینی چنان و ... آیا استناد به این عقاید قالبی راهکار مناسبی برای سنجش فرهنگ یک ملت است؟ شاید به تعبیر وبر بهتر است یک آیدآل تایپ بیابیم تا یک استروتایپ!

🔍خطر ستيگماتايز كردن (برچسب زني) و كتگورايز (دسته بندي) كردن از اقشار مختلف اجتماعي از نوعي تفكر ما و ديگري تبعيت مي كند كه با مباني ارزشگذاري برابر إنسانها و حقوق بشر از يكسو و متد علمي سنجش قابليتها و محدوديت هاي اين اقشار از سوي ديگر در تباين دارد. ذهن ساده انديش با انگ هايي بر جماعت و جمعيت مثلا إطلاق غير مومن، نامسلمان، همجنسگراي، غربي، نامتمدن، كم هوش و تنبل و آماده خور درصدد ارتقاي خود و تقويت حس برتري جويي دارند كه در أساس بر شالوده كم دانشي، تحريف واقعيت، فريبكاري و كوته نظري إدراكي است پارادايمي كه بدنبال پرورش خود در شاخسار مناسبات قدرت قابل نمايش است. 

علي طايفي
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: