۱۳۹۵/۴/۱۲

مردها بايد تنبيه بشوند


در برابر #خشونت هاي_خانگي، #خشونت _مردان/پدران/همسران/برادران/فرزندان/همكاران/همشهريان/سياستمداران مرد چه بايد كرد؟ آيا بايد در مقابل خشونت، خشونت اعمال كرد؟ آيا بايد از روشهاي بدوي كه مردان سده هاي طولاني عليه زنان و جامعه بهره جسته اند استفاده كرد؟ آيا در چاره يابي مسيله هم بايد انديشه مسلط مردانه را به خدمت گرفت؟
بنظر من در رفع مشكل خشونت هاي مردانه عليه زنان بويژه در خانه و خانواده بايد از روشهاي متعددي سود جست كه برخي از انها عبارتند: 
يك. از روشهاي مسالمت اميز بهره جست براي ديالوگ در خانواده، محل كار و اجتماعات ديگر
دوم. إيجاد محروميت مردان از خدماتي كه از زنان در وضعيت موجود رخ مي دهد براي تنبيه آنان و نمايش عدم پذيرش رفتار ستمگرانه انان
https://telegram.me/alitayefi1
سوم. عدم مشاركت در امور خانه تا محل كار بمعناي نوعي نافرماني مدني در فضاهاي اجتماعي
چهارم. پرداختن به امور خصوصي مثل ورزش و رفتن به باشكاه و انجمن هاي فرهنگي ورزشي و كودكان و بويژه مشاركت در انجمن هاي زنان
پنجم. از جمع كردن نيرو عليه مرد ستمگر در خانواده و و اجتماعات ديگر براي طرح مسايل كلي زنان و مردان جايي كه بتوان از خرد و احساس جمعي  براي روشنگري بهره جست. 
ششم. اغلب، تغييرات درون يك نسل رخ نميدهد بلكه تغييرات بين نسلي صورت مي گيرد. بدين معنا بايد به فرزندان اين برابر خواهي را دايم آموزش داد و گوشزد كرد. 

حضور امروز زنان در عرصه اجتماع و بازار كار بزرگترين نماد شكستن زنجير ستم مردانه و اعتراض به هژموني جنسي/جنسيتي است كه بر زنان اعمال شده است. عرصه و دامنه اين تغييران بسيار گسترده است به وسعت خشونت تاريخي و ساختاري كه در زواياي مختلف روابط اجتماعي رخ مي دهد.  
ع ط
http://vista.ir/article/316195/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87

هیچ نظری موجود نیست: