۱۳۹۵/۵/۱۰

بسيج دانش آموزي، كودكان سرباز؛ نقض حقوق كودك


بسیج 20 میلیونی پس از انقلاب از همان نخست مهمترین گروه مورد هدف خود را دربین اقشار سنی زیر 18 سال و دانش آموزی پايه گذاري کرد. در ادامه همين ايدئولوژي و سياست، سالهای جنگ سبب کشته شدن بیش از36 هزار دانش آموز و اعزام بیش از 550 هزار کودک به جبهه های جنگ گردید. سالهای پس از آن نیز تاکنون بخش بزرگی از مدارس کشور مجهز به بخش های بسیج دانش آموزی شده است. 
گزارش اخیر مسئولان کشوری حاکی است " بسيج دانش آموزي .. سازماني با چهارميليون و 600 هزار عضو عادي و فعال بسيجي در 708 حوزه مقاومت در مقاطع تحصيلي مختلف مي تواند نام بزرگ ترين تشكل دانش آموزي را به خود اختصاص دهد. دانش آموزان بسيجي كه در واحدهاي دانش آموزي مشغول به فعاليت هستند در قالب اميدان (دبستان)، پويندگان(اهنمايي) و پيشگامان (دبيرستان و پيش دانشگاهي) سازماندهي شده اند."
اینک در وقایع پس از انتخابات و دستکاری بزرگ در حقوق دمکراتیک حداقلی مردم و نسل جوانان کشور، شاهد آن هستیم که از بسیج دانش آموزی نیز برای سرکوب جوانان استفاده می شود. گزارش های رسیده حاکی است دربین صفوف نیروهای با لباس یک شکل یا یونیفورم، صورت های جوانی مشاهده می شد که با ماشین ایدئولوژی برای سرکوب برادران و خواهران خود وارد صحنه شده اند. بی تردید این عده قربانیان دیگری درهمین نظام ایدئولوژیک بشمار می روند که نیازمند برخورد جدی از سوی مدافعان حقوق کودک است. 
بنظر می رسد نظام قدرت بویژه از نوع ایدئولوژیک و سالمندسالار آن با نگاهي بیولوژیک/ایدئولوژیک،  توجیه مشروعی برای سرکوب و تضییع حقوق کودکان، برای رویارویی نسلها، از نسل جوان علیه نسل جوان بهره می گیرد. 
بسيج دانش اموزي، دستكاري ذهن و انديشه و شخصيت و روان كودك در دوره اي است كه بايد به رشد و تعالي آزادانه و بدون هرگونه القاهاي ديني يا ايديولوژيك صرف شود. انسان برساخته ايدئولوژي هاي ديني-نظامي نميتواند نسلي باشد كه براي يك جامعه مدني آزاد و برابرخواه تربيت شود.
به استناد مفاد مختلفي از معاهده بين مللي حقوق كودك، بسيج دانش آموزي و حضور نهادها و نمادهاي نظامي براي آموزش خشونت و سوء استفاده از كودكان براي اهداف نظامي و ايدئولوژيك نقض صريح حقوق كودك محسوب مي شود. تاسف از دخالت انديشه و شيوه تفكر نظامي در مدارس كشور از يكسو و تاسف از عدم واكنش سريع و قاطع نهادهاي بين مللي در برابر نهاد بسيج دانش آموزي از سوي ديگر ثمره اي جز فريب، تحميق و استفاده خشونت آميز از كودكان ندارد. 


http://www.aftabir.com/news/article/view/2016/07/31/1366944

هیچ نظری موجود نیست: