۱۳۹۸/۵/۲۵

انجمن جامعه شناسی و تعرض جنسی اساتید به دانشجویان

🛎انجمن جامعه شناسی و مسیله تعرض جنسی اساتید در دانشگاه ها
علی طایفی

❓در طی سالهای اخیر و ‌پس از گزارش تحلیلی ام درباره آزار و‌ خشونت جنسی دانشجویان توسط برخی مدرسان نامدار در دانشگاه های کشور با تاکید بر حوزه جامعه شناسی، اخیرا گزارش های متعددی بدست رسید که گویای تهدید، آزار و تعرض جنسی برخی مدرسان دانشگاه ها بنام استاد، علیه برخی دانشجویان در مقاطع مختلف بویژه تحصیلات تکمیلی بوده است. 

🤫تسلط فرهنگ جنسیتی و جنسی مردانه از یکسو و انسداد روابط جنسیتی از سوی دیگر سبب شده است که مردم، بویژه غالب مردان در چنین فضای بحران اخلاقی و جنسی آلوده شوند. دربرگیری این بحران جنسی شامل طیف وسیعی از مرد و زن، جوان و سالمند، بیسواد و باسواد، متاهل و مجرد، و کاسب و دانشگاهی است. در این میان، شکستن فرهنگ سکوت ناشی از ناامنی انتشار و معرفی تعرضات جنسی به دانشجویان چنان فضای اختناقی را فراهم ساخته است که بسیاری به دلایل متعدد از افشاگری این تعرض ها و معرفی اساتید متعرض و متجاوز اجتناب می کنند. برخی از دلایل اصلی این فرهنگ سکوت از سوی قربانی و فرهنگ سرکوب از سوی متجاوز عبارتند از:


✅هراس از اعمال نفوذ استاد متجاوز در عدم تایید طی مدارج تحصیلی دانشجوی قربانی و تهدید برای سنگ اندازی در فرایند تحصیل دانشجو توسط مدرس،
✅هراس از قربانی شدن دانشجوی مورد تعرض توسط نظام حراست و کمیته های انضباطی دانشگاه ها که همواره براساس نگرشی ضد زن، قربانی یعنی دانشجوی دختر را مقصر این خشونت جنسی دانسته است، 
✅هراس قربانی از اعمال قدرت و نفوذ برخی اساتید بنام و سالخورده در عدم احقاق حق و بی عفتی بزرگتر برای او توسط کسانی که سالهاست چشم و دست بر اندام دختران نواخته اند! 
✅هراس از فرهنگ مسلط بیرون از دانشگاه که در آن زن مورد تعرض توسط استاد متجاوز را گناهکار دانسته و مردان را تبرئه می سازد.

👁صرفنظر از دلایل متعدد عدم امکان شناسایی و بازخواست مدرسان دانشگاه ها در سراسر کشور از دانشگاه های دولتی تا غیرانتفاعی و خصوصی، و توسط مدرسان دانشگاه ها در سطوح مختلف کارشناسی تا مقاطع دکترا، و همچنین توسط اساتید جوان تا سالمندان بنام که در مقاطع مختلف مورد تمجید دانشگاه ها و انجمن ها قرار می گیرند، تاکید اصلی من در این نوشتار بر نقش پیشگیرانه و فعال انجمن ها بویژه انجمن جامعه شناسی بعنوان نهادی علمی و صنفی است که به برخی از آنها اشاره می کنم: 

1️⃣انجمن باید تدبیری برای ثبت و شناسایی تعرضات جنسی در دانشگاه ها بیاندیشد خواه از طریق ایجاد کمیته ویژه ای برای این مهم یا فراخوان عمومی برای بررسی دقیقتر اتهامات و تهدید های جنسی در دانشگاه بویژه در فضای علمی علوم اجتماعی. 

2️⃣پرهیز انجمن از مشارکت دادن افراد بدنام در فعالیت های علمی و‌پژوهشی تا اجرایی و تشریفاتی انجمن ها در کشور.

3️⃣واکنش صنفی اخلاقی انجمن به تعرض جنسی اساتید دانشگاه بعنوان مسیله صنفی و ‌درون نهادی در مجموعه مراکز دانشگاهی و پژوهشی علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی.

4️⃣واکنش عمومی انجمن در برابر تعرض جنسی در دانشگاه ها بعنوان یک ‌مسیله اجتماعی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی و‌ در متن مناسبات قدرت علمی و اجرایی. 

5️⃣فراخوان عمومی انجمن برای تشکیل یک کارگروه بیطرف متشکل از دانشجویان و‌ نماینده وزارت علوم برای سنجش دامنه این تعرضات و راهکارهای شکایت رسمی با حفظ امنیت دانشجوی شاکی و رسیدگی به موارد ذیربط جهت پیگیری حقوقی جرایم ذیربط توسط اساتید بی اخلاق.

⚖️بنظرم حتی یکبار تعرض جنسی مدرس دانشگاه به دانشجو باید تخلف و جرمی حرفه ای تلقی شده و سبب قضاوت و پیگیری قانونی مدرس/استاد متخطی و متجاوز گردد و استاد متخطی تا زمان تحقق عدالت از موقعیت شغلی خود معلق گردد. ادامه سکوت انجمن در این خصوص سبب ساز تایید فضای تعرض جنسی در محافل علمی و مراکز دانشگاهی شده و فرصت های تجاوز و تعدی توسط اساتید بی اخلاق و جرایم اخلاقی آنان را تقویت می سازد. در چنین فضایی از فساد اخلاقی در دانشگاه ها، دانشجویان و اساتید صدیق و بااخلاق نیز آسیب دیده و اعتبار علمی و مشروعیت حرفه ای دانشگاه و کنشگران آن تحت شعاع قرار می گیرد. 

برخی گزارش های آزار جنسی در دانشگاهها
https://t.me/alitayefi1/1214
 https://t.me/feminismeveryday/6942
https://t.me/alitayefi1/2175
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: