۱۳۹۷/۳/۲

ویژگی فرهنگی شیزوفرنی اجتماعی

⁉️اگرچه تحویل مصایب شخصیتی و فرهنگی به بیماری های روانی امری آسوده و آسان نیست ولی نیم نگاهی به برخی علایم بیماری اجتماعی سکیزوفرنی در رفتارهای نابسامان گویای این است که بخشی از خصوصیات این بیماری در رفتار اجتماعی لایه هایی از اقشار جامعه و باورمندان به دین سالاری در عرصه های سیاسی و اجتماعی نهفته و نمایان است.
در اینجا تلاش می کنم بعنوان یک مفروض به برخی از ابعاد این رفتار اجتماعی بی هنجار بپردازم:
💭توهم یکی از مهمترین علایم این بیماری رفتاری است. به روایت تاریخ، غالیون یا افراطیون دینی بیشترین نرخ ابتلا به این توهم یا ایلستریشن را با خود بهمراه دارند. باور به ماورای طبیعت، ماورای واقعیت، رویاپردازی از پهنه های هستی شناختی تا انسان/جامعه شناختی و اعتقاد به تصورات لاهوتی در بزرگ‌ نمایی شخصیت ها، ایده ها و پدیده های تاریخی و معاصر می تواند از خصوصیات این بیماری اجتماعی باشد. این ناهنجاری رفتاری سبب می شود فرد شیزوفرن نتواند در رویارویی با واقعیت به چاره یابی آن اهتمام کرده و با تحلیل و تقلیل مسایل، به وهمیاتی متوصل شود که سرانجام به تباهی فرد و جامعه منتهی می شود. 

💮ایدیولوژی خیال از بزرگترین سامانه های فکری و نظام یافته این بیماری شناختی اجتماعی است. در چنین سامانی، وهم و تخیل به یک ایدئولوژی و ماشین قدرت متصل و منتسب می شود و با هویت دهی و مشروعیت خواهی از آن به ابزاری جهت اعمال سرکوب و سلطه و تکثیر و ترویج اوهام در جامعه می‌پردازد. باور به ظهور منجی، مجازات و‌ پاداش این جهانی در راستای سعادت اخروی، فربه ساختن اخلاق زاجره و خشونت بار برای ایجاد صلح و صلاح در جامعه و راه اندازی گشت های ارشاد و اجبار این ایدئولوژی خیال، بزرگترین دستگاه فکری سامان یافته ای است که توسط صاحبان قدرت مورد سواستفاده قرار می گیرد.
 @alitayefi1 
⚜️وهم گذشته نیز در ادامه پیوستار خیال و اوهام پرستی، بنیان های خود را در جایی جستجو و هویت یابی می کند که دارای تاریخ و تبار است. دین مهمترین کانون بهره گیری از این افکار بنیادگرا، مالیخولیایی، واپسگرا و تحول گریز است. تاریخ توهم و تباهی، بن مایه های فکری و شناختی این بیماری اجتماعی را شکل می دهد و افراد بجای آینده نگری، عافیت و عاقبت سعادت و توفیق خود را در بازگشت به خویشتن و گذشته ای می پندارند که بنیان این معماری بر آن بناست. 

💬دکترین خردگریزی، بهره‌گیری‌ از شناخت احساسی بجای شناخت ادراکی و‌ تحلیل وقایع از دیگر ویژگی های این بیماری اجتماعی است که در بخش بزرگی از باورمندان به دین ایدئولوژیک و حتی دین افراطی مشهود است. بخشی از افکار دور از ذهن و متوهم متالهین روحانیون و نواندیشان دینی در عصر معاصر نیز نمادها و‌ نمودهایی از همین جنس بیماری است که تالی فساد و تباهی آن انطباق واقعیت های اجتماعی با حقیقت های مجازی و خیالی است که در تستامنت های عهد قدیم مستتر است. 
@alitayefi1 
🎭فرهنگ دو صدایی که از ویژگی های این‌ نوع بیماری شناختی است در تضاد جدی میان واقعیت و‌ رویا، میان دنیا و آخرت، میان نیکی مطلق و شر مطلق/شیطان، رخ می نماید. در باور به ثنویت، دوگانه صدای سخت واقعیت با صدای لَخت خیال و مستی ناشی از وهم گرایی، سبب بروز تناقض و ناسازه دو شخصیتی می گردد. شخصیت ناسازه با مجموعه ای از رفتارهای غریب و عجیب، به ورطه عدم تطابق این دو‌ جهان شناختی با یکدیگر و درماندگی و کشمکش ازلی و ابدی آن سقوط می کند و در یک امبی ولنسی یا بلاتکلیفی گرفتار می ماند. 

🧚🏼‍♂️در چنین قامتی از رفتار شیزوفرنی یا کاراکتر نابسامان اجتماعی، مفاهیم مدرن با سنتی، عرفی با دینی، آینده با گذشته، زمینی با آسمانی، تحول خواه با واپسگرایی، عقلانی با ربانی، و علمی با اخلاقی در ستیزی گریزناپذیر قرار می‌گیرد.  در این جهان شناختی، جامعه قربانی باورهایی می شود که تصویر وهم آلود آن در لاهوتی دور از ذهن و خیالی متصور است؛ امری که بنام بهشت، روزگار خیل عظیم مردم مبتلا به این بیماری را به جهنم مبدل می سازد. 

علی طایفی
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: