۱۳۹۶/۲/۲۰

انتخابات و غفلت از مسايل اجتماعي

 در فضاي نمايشي مناظره بين نامزدهاي انتخاباتي كه بيشتر به يك برنامه ريزي از پيش تعيين شده بين هيئت نامزدها شبيه است و در نازلترين سطح دانش مديريت و آگاهي از مسايل كلان اقتصادي و اجتماعي كشور به اجرا گذارده شده است، مسايل مختلفي موردغفلت و بي توجهي قرار گرفته است.
در پروژه مهندسي انتخابات، راهبرد نويسان نظام فراموش كرده اند علاوه بر حملات نابالغ و يورش هاي ناشيانه به يكديگر براي ايجاد فضا و شور كاذب انتخاباتي، به دغدغه هاي مردم نيز گوشه چشمي بيفكنند.

🔍مروري بر مناظره ها و برنامه هاي تبليغاتي نامزدهاي رييس جمهوري از روحاني و جهانگيري تا رئيسي و قاليباف (با تركيب امنيتي، نظامي، جنايي، قضايي و مافيايي وابسته به بنيادهاي مالي حوزه رهبري)، حاکی از آن است كه مسايل اجتماعي از زمره مسايلي هستند كه مورد غفلت آگاهانه و ناشيانه قرار گرفته اند. بنظر مي رسد فضاي كاذب دمكراتيكِ امروز، چنان سرانجام محتومي در ذهن طراحان سناريوي شُوي انتخابات دارد كه حتي تلاشي براي پرداختن به سرنخ هاي اين مسايل نيز نشده و نمي شود

💭با فرض دور از ذهن مفهوم رئيسِ "جمهور"، بنظر مي رسد جمهور در اين عبارت، يك نسبت ناچسب و بي تناسب است زيرا دغدغه و معضلات جمهورِ مردم در صدر فهرست دغدغه ها، برنامه ها و طرح هاي رئيس جمهورِ نامزد شده قرار ندارد. چنين رئيس جمهوري فقط رياست نهاد اجرايي جمهوري اسلامي را به عهده دارد كه در آن مانند مدير يك بنگاه اقتصادي، بجاي انديشيدن به كاركنان و مشتريان خود، در انديشه حفظ جمهوري اسلامي به عنوان يك شركت اقتصادي، سياسي و منافع حاصل از آن دارد

🔔برخي از اهم مسايل اجتماعي جمهورِ مردم كه ٤ دهه مورد غفلت بوده و قرار است ٤ سال ديگر در بوته شعار و كم اهميت شماري، تداوم يابد عبارتند از
▪️مسيله فقر عمومي و زندگي قريب ٦٠ درصد مردم در زير خط فقر و نزديك ٣٠ درصد، زير خط بقا، يعني مرز ميان مرگ و زندگي؛ 

▪️مسئله بيكاري و فقدان تامين اجتماعي كارآمد، براي جامعه كارگري و نيروي واقع در سن فعاليت بخصوص بين جوانان، زنان و تحصيلكردگان دانشگاهي؛

▪️مسئله برابري اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت بعنوان يكي از شعارهاي انقلاب اسلامي كه سال هاست فراموش گشته و شكاف طبقاتي عظيمي بين اقشار جامعه ايجاد كردده است؛


▪️مسئله برابري حقوق زنان و مردان، از حقوق اجتماعي تا حقوق مربوط به كار و امنيت اقتصادي و اجتماعي، از پوشش تا ازدواج زودهنگام (تجاوز به كودكان)؛

▪️مسئله اعتياد چند ميليوني درجامعه بين مردان، زنان و كودكان و تسري آن بين دانش آموزان، در كنار قدرت يابي مافياي دولتي و خصوصي قاچاق مواد مخدر در كشور؛

▪️مسئله حاشيه نشينيِ قريب ٢٠ ميليون نفر در كشور با پائین ترين سطح زندگي، مشاغل غير رسمي، فقر مالي، فقر مسكن، فقر بهداشت، فقر درمان، فقر آموزشی،تن فروشي، اعتياد و دهها مسئله ديگر اجتماعي كه در حاشيه اكثر شهرهاي بزرگ گسترده است؛

▪️مسئله تهديد نظاميگري در حکومت و حمايت از گروه هاي نظامي و تروريستي در منطقه و تخصيص بخشي از بودجه كشور به این جنگ منطقه ای با وجود فقر دامنگير اقشار فرو دست جامعه؛

▪️مسئله عدم اجراي دقيق و پيگيرانه سيستم مالياتي در كشور براي نظارت بر نهادهای مالي متعددي كه بعنوان بنگاه هاي غول آساي اقتصادی و مالی، به هيچ وجه پاسخگو نبوده و هيچ نظارت مردمي و قانونی، بر درآمد آنها وجود ندارد، نظير بنيادهاي وابسته به سپاه، بخش امنيتي كشور و قوه قضاييه، نهادهاي وابسته به رهبري ... ؛

▪️مسئله حقوق بشر و عدم تامين حقوق بنيادين گروه ها و اقشار ديني، قومي، فكري، سياسي، جنسيتي، جنسي و گروه های مهاجر در كشور، از حقوق مربوط به آزادي، تامین امنيت و رفاه اجتماعي، شغل و تحصيل گرفته تا نابرابري فرصت ها و امكانات رشد در جامعه و مسايل زندانيان سياسي و اعدام؛ 

▪️مسئله كودكان و سالمندان بعنوان آسيب پذير ترين اقشار اجتماعي كه قرباني نخستِ فقر و بي ساماني اجتماعي محسوب مي شوند و عدم پاسخ گويي دولت در تامين حقوق بنيادين آنان در آموزش، امنيت فردي و اجتماعي و مراقبت هاي بهداشتي و درماني؛

▪️مسئله قومي-منطقه اي و تامين نيازهاي محلي اقوام در مناطق مختلف مرزي نظير استان هاي جنوبي و غربي كه بيشترين محروميت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشتی را به دوش می کشند؛

👁‍🗨فهرست مسايل اجتماعي ايران بقدري طولاني و گسترده است كه اگر محور مباحث نامزدهاي دروغين و غيردمكراتيك رياست جمهوري اسلامي پيرامون آنها نيز بگردد، نيازمند يك تدبير و همت ملي است كه در ساختار كنوني نشانه هايي از آن نمي توان يافت. انتخابات كنوني اگرچه با فريب افكار عمومي بتواند جمعيت ميليوني را به صندوقهاي راي بكشاند ولي مشروعيت عملي و عینی براي تضمين بقاي نظامي ناكارآمد و غيردمكراتيك نخواهد داد

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: