۱۳۹۵/۱۰/۲۲

فرهنگ، آموزش، علم و دشمنانش : بمناسبت فوت دكتر علي شريعتمداري

 🔱شوراي انقلاب (ضد) فرهنگي هسته مركزي انديشه و تفكر شوراي انقلاب بود. اين شورا متشكل از افرادي چون دكتر سروش و دكترحبيبي، دكترشريعتمداري و دكتر صادق زيبا كلام و تني چند ديگر بود. در سالهاي پس از انقلاب و عملكرد شوراي مذكور هزاران استاد و دانشجو در تيغ فيلترينگ گزينش عقيدتي و سياسي قرار گرفته و از اين دستگاه تفتيش عقايد نتوانستند عبور كرده و اخراج شدند.
اسلامي سازي دانشگاه و كنشگران آن در كنار محتواي دروس و رشته هاي دانشگاهي بويژه در علوم انساني محصول انديشه و ايده افراد زيادي از شوراي انقلاب تا طراحان ايده تصفيه حساب دانشگاهها بود. در اين فهرست بلند از دست اندركاران انقلاب ضد فرهنگي، افراد شاخصي قرار دارند كه هنوز در زمينه اقدامات آنان در آن دوره ابهامات زيادي وجود دارد.
@alitayefi1 
⚠️دكتر علي شريعتمداري يكي از اين افراد است. شريعتمداري علاوه بر عضويت در شوراي انقلاب ضد فرهنگي، مسئول هيات گزينش و تصفيه اساتيد دانشگاه نيز بود كه به روايتي در طول فعاليت اين شورا تا پيش از گشايش دانشگاهها قريب ٧ هزار نفر استاد دانشگاه تصفيه و كنار زده شدند. او سالها مسيول شوراي نخبگان بدون مدرك بوده و زمينه حضور و نفوذ بسياري از روحانيون و نااهلان علم در دانشگاه را نيز فراهم ساخت. در طول سالهاي پس از دهه هفتاد، اگرچه برخي چون صادق زيباكلام اظهار ندامت و پوزش كرده و شمس آل احمد با تمارض از اين فاجعه فرهنگي علمي در همان سالها فاصله گرفت ولي برخي ازجمله دكتر شريعتمداري كمتر در اين خصوص اظهار نظر و ندامت كرده و اينك با مرگ او همانند دكتر حسن حبيبي، صفحاتي از اين فاجعه فرهنگي مسكوت و خاموش خواهد ماند. 
@alitayefi1  
‼️دكتر شريعتمداري بعنوان صاحبنظر تعليم و تربيت اسلامي يكي از طراحان نظام آموزش و پرورش اسلامي است كه پس از قريب چهار دهه به يكي از بحراني ترين نهادهاي آموزشي كشور مبدل شده است و او همواره در اين بخش عليرغم كهولت سني و نارسايي هاي ناشي از آن، اصرار و حضور مستمر داشت. دكتر شريعتمداري و بسياري از دانش آموختگاني كه در ممالك اروپايي و امريكا تحصيل كرده بودند چنان در مهلكه ايدئولوژي اسلامي غرق شدند كه طفل علم را در پاي معبد ديانت و بيت شريعت سر بريدند. در اين رهگذر، دكتر شريعتمداري و ياران ضد فرهنگ و علم ستيز او، بنيان هاي آموزش غير انتقادي، ايدئولوژيك، تحريف شده، محافظه كار، غيرخلاق و مملو از خشونت هاي تاريخي و فرهنگي را طرح ريزي كردند و ساليان متمادي با مشاركت بسياري ديگر چون باهنر، حداد عادل، فارسي و .. بر سند خطا و جهالت ايدئولوژيك خود مهر تاييد كوبيدند. 

🎴فرهنگ، آموزش و علم، سه نهادي است كه قرباني دانش آموختگان درون نهادي شد و دشمنان آگاه آن از درون، بيش از جاهلان بيرون از آن، بدان آسيب رساندند. اميد جنبش ثبت و ضبط فجايع فرهنگي علمي دوران سياه دهه شصت  با مستند سازي قربانيان اين تصفيه حسابهاي ايدئولوژيك زمينه بررسي آسيب شناختي سقوط دانشگاه، علم و علوم انساني را فراهم سازد. 

http://l1l.ir/x21
http://l1l.ir/x23

علي طايفي
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: