۱۳۹۵/۵/۲۹

بارگذاري/سقط جنين حق مادر است


سقط جنین امری مملو از ناسازه هاست، تضادهای درونی در یک پدیده. سقط یا حفظ جنین آیا حق مادر است؟ آیا حق پدر است؟ آیا حق جنینی است که تدریجا جان می گیرد و بالقوه نطفه انسانی چون ماست و مدعی العمومی دارد؟ آیا یک حق اجتماعی است؟ آیا حق بین نسلی است و لزوما نسل کنونی نیست که فقط حق تصمیم گیری درباره او را دارد؟ کدام؟


پرسش هایی ازاین دست اگر ربط منطقی برای آن نیابیم مارا دستخوش نوعی گمگشتگی و سفسطه خواهد کرد. بنظرم باهمه وجودیکه همه پرسش های فوق دارای موضوعيت نسبی است ولی یک حق از همه محق تر است و آن نقش مادر است. در کوتاه بردترین نگاه فقط در دوره 9 ماهه بارداری، زن تنها کسی است که از روزهای نخست انعقاد نطفه در رحم او، همه حقوق دیگر را به یکباره حمل می کند! درعین حالی که مبتنی بر ارزش های موجود، بایست به همه حقوق پیش گفته پاسخگو باشد و در صورت تخلف از آنها بشدت مجازات می شود، ولي حق خود او دراین میان نادیده انگاشته می شود. 
زن باردار 9 ماه شیرازه وجود خود را درگرو می گذارده و اختلال هورمونی و جسمی را متحمل می شود. 9 ماه یک جرم دارای وزن و حرکت را از ذره ای اسپرم و اوول تا زمان رشد او تا بیش از سه کیلو، هرروزه حمل می کند. او همه روزهای 9 ماه را همچون سابق در پست مسئولیتهای روزانه عموما در خانه و بطور مضاعف در محل كار انجام وظیفه می کند و علاوه براین کار سترگ پرورش جنین را نیز عهده دار است. 
مردان فقط اسپرم را روانه می کنند و سپس بخواب می روند و از فردای آن دم، در اشتیاق و یا در عادت پدر شدن برای نخستین یا چندمین بار درانتظار می نشینند. مدعلی العموم یا وجدان بیدار جامعه نيز فقط نگرانی بین نسلی داشته و دغدغه های ارزشی، اخلاقی ، دینی و گاه حتی ایدئولوژیک دارد و هرگز در مقام مقایسه با جایگاه زن نیست. جنین تا چند ماه احساس و درک ندارد و پس از آن هنوز دنیای مادی را مشاهده و تجربه نکرده است اگرچه این امر حق او را بی اهمیت نمی سازد. جان انسان از زمان شکل گیری نسبتا کامل قلب و اعصاب او در قالب جنینی، نخستین مبدا دفاع از مبانی و مفاد حقوق بشری است. 
اما با این همه اوصاف جایگاه زن ویژه است. جنین درون رحم مادر بویژه زمانی که محصول یک رابطه ناخواسته و تجاوز نهادینه شده زیر عنوان خانواده و همسر یا تجاوز آشکار مردان بدون رابطه رسمی و غیر رسمی است چگونه می توانند از حق بدن و تصمیم گیری درباره آن برخوردار باشد؟ 
بارداري و بارگذاري/سقط جنين هر دو از حقوق نخستين مادر است خواه در رابطه اي انتخاب شده خواه تحميلي مانند تجاوز يا ازدواج در سن كودكي (تجاوز رسمي و قانوني). اين بحث از منظر اجتماعي ضرورت بررسي دقيق تَر دارد. 
ع ط
 http://www.mehrnews.com/news/3709265/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

هیچ نظری موجود نیست: