۱۳۹۵/۴/۲۶

معتادان و أمامزاده ها


سالهاي پس از انقلاب اسلامي تغييرات جدي در جامعه ايران رخ داده و سبب بروز مسايل اجتماعي و فرهنگي بسياري شده است. 
شواهد نشان مي دهد نرخ رشد أمامزاده ها در كشور بيش از هفت برابر شده و حدود ١١ هزار امامزاده است كه قرار است طبق برنامه هاي عمراني كشور  ١٤٠٠ امامزاده جديد نيز ساخته شود (١)

از سوي ديگر تعداد زندانيان در كشور نيز هفت برابر شده و بالآي ٢٣٠ هزار زنداني در كشور وجود دارد كه با بحران تراكم جمعيتي و زندان روبرو هستيم. 
همچنين تعداد معتادان در كشور نيز بين ٨-١٠ برابر شده و بيش از سه و نيم ميليون معتاد ثبت شده در كشور وجود دارد كه ده درصد انان زنان هستند (٢). 
تكميل فهرست مسايل و معضلات اجتماعي در ايران بسيار بلند و بالاست و در مجال يك مرور كلي نمي گنجد ولي يك رابطه نزديك در بين اين مسايل وجود دارد: هرچه حكومت ديني بر دينمداري و تحميق ديني بيشتر مردم مي پردازد، نرخ غفلت از چاره جويي مسايل اجتماعي افزايش مي يابد.
مفروض من اين است كه بين دو متغير امامزاده ها و مسايل اجتماعي در كشور از جمله معتادان در كشور نوعي رابطه منطقي وجود دارد! بطوريكه هرچه تعداد معتادان افزايش مي يابد، تعداد امامزاده ها و مساجد نيز افزايش مي يابد.
همچنين هرچه ميزان مساجد در كشور افزايش مي يابد تعداد روسپيگري در جامعه نيز افزايش مي يابد. 
بي ترديد هيچ ارتباط مستقيم علي بين امامزاده و روسپيگري وجود ندارد ولي نشان از رابطه غير مستقيم دارد كه غفلت و بي تدبيري اجتماعي است بطوريكه حكومت ديني دغدغه اش نه چاره جويي مسايل اجتماعي مردم بلكه عريض و طويل كردن تجارت و كسب و كار ديني است كه در رهگذر ساخت و ساز مساجد و امامزاده ها، انسان هاي بيشماري ناديده گرفته شده و در خانه هاي فحشا، زندان و خيابانهاي شهرهاي بزرگ به مصرف مواد مخدر گرفتار مي شوند. 

ع ط
#اعتياد #امامزاده #مسجد #روسپيگري

(١)
http://www.irna.ir/fa/News/82150912/
(٢)
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/12/151229_nm_addiction_homeless_drugs

هیچ نظری موجود نیست: