۱۳۹۵/۴/۱۶

ايراني، رنجورترين مردم دنيا

۹۰ درصد مردم برای امرار معاش در رنج هستند. شاخص رنج بشري، در جامعه ما افزايش پيدا كرده است و اينكه چرا اين شاخص افزايش پيدا كرده، به چند دليل است كه بعضي از آنهاب بيروني است. مثل مسائل اقتصادي، بحران‌ها، تحريم‌ها، وضعيت اشتغال و مسائلي از اين دست.


23 درصد جوانان ايراني دچار اختلالات رواني هستند،  نزديك به بيست ميليون نفر در ايران اختلال رواني دارند. و بيماري‌هاي رواني در ايران افزايش داشته. نيمي از جمعيت زير سن اشتغال و يا در فضاي تحصيل است. نيمي از جمعيت زنان بوده و در حاشيه بازار كار وانهاده شده اند و از باقي جمعيت بويژه مردان باقيمانده، نود درصد از رنج و نگراني در أمان نيستند. 
با اين ملت چه ميكنند؟ هزينه هاي يك انقلاب تا چه حد است؟ ليبراليزم اقتصادي تا كجا به تاراج منابع ملي و مالي كشور خواهد پرداخت؟ إيا امنيت اقتصادي، عدالت اجتماعي و توسعه فرهنگي در جامعه ايران متحقق خواهد شد؟ 

http://www.salamatnews.com/news/187264/%D9%A9%D9%A0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

هیچ نظری موجود نیست: