۱۳۹۵/۴/۲۱

فقر نظريه و تحقيق نزد يك پيشكسوت

دکتر غلامعباس توسلی، باشخصیتی سنتی و ملی/مذهبی، سالیان زیادی به آموزش در حوزه های مختلف جامعه شناسی از نظریه ها تا کار پرداخت و در طی این سالها البته دانشجویان بسیاری را تربیت کرد. جایگاه او بسیار ارزشمند است. دانش و حافظه او در حوزه نظریه ها بسیار گسترده و اما سامان نایافته است. 
در طی دوران دانشجویی ام در خدمت ایشان همواره به این امواج بهم ریخته اطلاعات و دانش نظریه ای او پی بردم. کتاب نظریه های جامعه شناسی او از نظام و سامان لازم برخوردار نیست و فاصله زیادی را می توان بین آثار دیگرانی مانند ریتزر، آرون، باتومور و دیگر کلاسیست ها در نظریه های جامعه شناسی با اثر غلامعباس توسلی دید. 
فقدان تولید نظریه هایی که بتوان بدان نام بومی داد نیز از دیگر آرزوهایی بود که توسط بسیاری از جامعه شناسان بنام ایرانی از جمله او، محقق نشد. 
توسلي از سوي ديگر شخصيتي حرفه اي دانشگاهي بود كه از پشت ميز خود فقط براي تريبون سياسي اش برخاست و كمتر در ميادين اجتماعي به تحقيق و مشاهدات عيني پرداخت، بي سبب نيست نظرات وي كمترين پيوند ارگانيك با مسايل اجتماعي ايران دارد. 
یاد این استاد را باهمه نقد دوستانه ام، گرامی میدارم.

هیچ نظری موجود نیست: