۱۳۹۳/۸/۷

گفتگویی درباره زنان و مشاركت آنان در مجامع

در بحثي كه در برنامه پرگار داشتم،  به این پرسش اختصاص داشت که آیا زنان که در عرصه اجتماع برای رسیدن به حقوق برابر پیشرفت های چشمگیر داشته اند، به همین منوال توانسته اند در به کارگیری زبان برای بیان نظرات خود در مجامع و رسانه ها موفق باشند؟ چرا به رغم این همه متخصص زن در حوزه های مختلف دانش، در مقام مقایسه ما کمتر می بینیم زنان دیدگاه های خود را در مجامع و رسانه ها بیان کنند؟ آیا ساختار مردسالار رسانه ها را باید مقصر دانست؟ آیا در کنه زبان، تبعیضی جنسیتی علیه زنان هست؟ آیا زنان موفق در اجتماع به کنشگری خود در مجامع عمومی و رسانه ها کمتر بها می دهند.
در این بحث عمده تاکید من بر نقش قدرت و ساختار آن در تبیین چگونگی مشارکت زنان، نقش عاملیت و کنشگری زنان در کنار ساختار مردسالاری مسلط در جامعه ایران و در نهایت رویکرد بین بخشی در تحلیل نقش و جایگاه زنان در جامعه قرار داشت که درکنار رویکرد مهمان های دیگر مطرح شد.
هیچ نظری موجود نیست: