۱۳۹۳/۳/۱۰

گفتگو درباره ازدواج کودکان و مفهوم کودکی درایران

ازدواج کودکان درتعریف همان ازدواج اجباری و زودهنگام است که یکی از بزرگترین زمینه های بروز مسائل مختلف انسانی و اجتماعی است.  مقوله کودکی یکی از مهمترین مسائلی است که می توان گفت به تعبیری موقله حقوق بشر برای امروز و اینده است. دراین خصوص تلویزیون ماهواره ای صدای امریکا در برنامه زن روز گفتگویی با من انجام داده است که می توانید آنرا درادامه مشاهده کنید.

هیچ نظری موجود نیست: