۱۳۹۲/۲/۱۶

سريازي كودكان

                                                              گزارشی از جهان وايران
  


 عليرغم اينكه بيش از نيمي از دولتهاي جهان بر اساس گزارش منتشر شده از سوي سازمان ملل در باره وضعيت  كودكان سرباز در جهان  هنوز بسياري از كشورها اقدام به بهره گيري نظامي از كودكان مي كنند. براي منع استفاده نظامي از كودكان تلاش كرده يا دراغاز انجام اين را هستند، ولي هنوز نيز صدها هزار كودك تقريبا در هر كشمكشي در جهان به نحوي درگير وكشته مي شوند. اسناد مورد بررسي نشان مي دهد از سال 2001 تا 2004  در بيش از 20 كشور وسرزمين عمليات خصمانه نظامي رخ داده است و دراين ميان حداقل 10 كشورنظير بروندي، افغانستان، آنگولا،  كلمبيا،  ساحل عاج،  گينه، هند؛ عراق، اسراييل،  فلسطين،  اندونزي، ليبريا، نپال، فيليپين، چچني هاي روسيه، رواندا، سري لانكا، سومالي، سودان، اوگاندا،جمهوري دمكراتيك كنگو وميانمار از كودكان براي جنگ استفاده كرده اند. كشورهاي ديگري كه ادعاي رعايت حقوق بشررا دارند نيز با تشكيل گروههاي شبه نظامي، چريكي و دفاعي از كودكان براي جنگيدن وكشتن استفاده كرده اند مانند كلمبيا، سومالي، سودان و زيمبابوه. همچنين 6 كشور ديگر كه مدعي پايان بخشيدن به ثبت نام ار كودكان براي اهداف نظامي هستند نيز  از كودكان براي تجسس وگشت هاي شناسايي، ديده باني وپيام رساني در جنگ ها استفاده كرده اند  كه عبارتند ازاسراييل، اندونزي ونپال.    
                                            
دراين ميان بسياري از گروههاي سياسي ونظامي در دنيا هنوز به ثبت نام ار كودكان زير 18 سال ادامه داده وآنها را به مبارزه، اموزش نطامي واداركرده ودر معرض تجاوز، خشونت، كارسخت واشكال ديگر بهره كشي قرار مي دهند.همچنين كودكان توسط برخي از گروههاي قبيله اي، مذهبي وفرقه اي در رويارويي با دوليت مركزي يا دفاع از سرزمين يا منابع ديگر مورد سؤ استفاده نظامي قرار مي گيرند مانند گروههاي افغاني، چچني، هندي، لائوس و يمن.     
بسياري از كودكان در اين مسير يا وادار به ثبت نام مي شوند، يا بطور ارادي براي ادامه بقاي خود بخصوص پس ار نابودي ساير اقوام يا بنيان هاي اقتصادي واجتماعي  شان به اين گروهها مي پيوندند . برخي نيز از اين عمل به دليل فقر، بيكاري، فقدان دسترسي به آموزش يا رهايي از خشونت خانگي وبهره كشي جنسي به دامان اين گروهها مي افتند. گروهي نيز از آن بعنوان كودكان داوطلب ياد ميشود عمدتا شامل كودكاني است كه توسط حكومتهابا برانگيختن آنان براي عضويت در گروههاي نظامي غير دولتي يا مردمي وتعييج احساسات آنان پس از نشان دادن يا بيان خشونت،  شكنجه  و جنايتي كه به خانواده و يا اقوام آنان رفته است مورد سؤ استفاده قرار مي گيرند. دهها هزار كودك در سن 18 سالگي توسط نيروي نظامي  بيش از 60 كشور ثبت نام شده اند. در اين ميان كودكان دختر كه مورد بهره برداري نظامي قرار ميگيرند علاوه بر مشاركت در جنگ، مورد سؤاستفاده حنسي  وتجاوز نيز قرار ميگيرند.اين گروه از كودكان حتي پس از بازگشت از جنگ ها نيز برچسبهاي غير اخلاقي روبرو مي شوند!                                        
 برپايه معاهده اختياري برگرفته شده از كنوانسيون حقوق كودك، در سال 2002 دولتهاي امضا كنند متعهد شدند كه سن 18 سال ر به عنوان حداقل سن ثبت نام ومشاركت افراد در عمليات نظامي قلمداد كنند. تا سال 2004 بيش از 77 كشور به امضا كنند گان اين معاهده پيوستند.ا كنوانسيون 182 سازمان بين المللي كار نيز با تاكيد بر منع بكارگيري كودكان  زير 18 سال در امور نظامي بعنوان يك نوع از بدترين انواع كارو استثمار كودكان، توسط 150 كشور مورد توافق وامضا قرار گرفته شده است. بر همين اساس كليه كشورهاي خاطي مي توانند توسط دادگاه جرايم بين المللي تحت تعقيب قرار گيرند. درطول سالهاي 2001 تا 2004 با اتمام جنگ در افغانستان، آنگولا، سيرا لئون وجاهاي ديگر بيش از 40 هزار كودك از دام استفاده نظامي جستند. در طول همين دوره بيشا ز 30 هزار نفر نيز در جنگهاي ساحل عاج وليبريا درگير شدند. برنامه هاي بسيج زدايي(demobilization)   ارتش زدايي و همپيوستگي دوباره كودكان سربازگرفته شده در بسياري از كشورهاي مشمول اين اقدامات، در حال انجام هستند.                                                                 
امروزه بيش از 60 كشور دور از مناطق جنگي نيز به ثبت نام به اصطلاح داوطلبانه كودكان 16 و17 ساله اقدام مي كنند. اين كشورها عبارتنداز: استراليا، اطريش، آذربايجان، بنگلادش، كانادا، كوبا، آلمان، هند، ايران، اردن، كره شمالي، انگلستان، هلند، بلاروس، تركمنستان و چين. برخي از كشورهاي اروپايي از اين نيروها براي امور كمك رساني در بلاياي طبيعي، سوء تغذيه وبيماريها استفاده مي كنند. درطول دهه گذشته حدود 2 ميليون كودك كشته شده، 4 تا 5 ميليون كودك معلول شده و 12 ميليون نيز بي خانمان و قريب يك ميليون نيز يتيم و از خانواده شان دور شده و حدود 10 ميليون نفر  آسيب رواني ديده اند.  
                                                                                                 
گزارش مربوط به ايران نيز نشان مي دهد كه از مجموع 68 ميليون نفر جمعيت كل كشور، حدود 28 ميليون نفر زير 18 سال قرار دارند. نيروي نظامي ايران نيز تقريبا برابر با 540 هزار نفر است. سن قانوني ثبت نام در نيروي نظامي    19 سال وسن ورود در بخش شبه نظامي يا بسيج نيز 15 سال است.  در اين ميان علاوه بر حكومت ايران، سازمان  مجاهدين خلق با 3800 كودك زير 18 سال  و نيروهاي نظلمي اپوزيسيون كرد كومله  نيز از حضور كودكان براي فعاليت هاي نظامي بهره مي گيرند.  برآوردهاي كزارش مذكور نشان مي دهد حدود 4 ميليون نفر بسيجي فعال و5 ميليون غير فعال وجود دارد. درطول جنگ هشت ساله ايران با عراق نيز گزارش هاي رسمي حاكي است كه از بين 550 هزار نفردانش آموز زير سن 18 سال اعزامي به جنگ، 36 هزار نفر جان خود را از دست داده و 3135 نفر نيز معلول شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: