۱۳۹۱/۱۰/۲۱

ازدواج درایران: از رسمی تا غیررسمی

بحث ازدواج های غیررسمی یا زندگی های مشترک هم بالینی از زمره پدیده های نوینی است که در دهه اخیر بیش از پیش رواج یافته و در صدر یکی از چالشهای اجتماعی بویژه در نهاد خانواده قرار گرفته است. وقوع تحولات توسعه ای در جامعه روبه توسعه و در عین حال بحرانی ایران امروز  پیامدهای متعددی بهمراه داشته و دارد که یکی از آنها در نهاد خانواده و روابط و مناسبات جنسی و خانوادگی بازتاب یافته است. دراین گزارش به این بحث پرداخته شده که توسط صدای امریکا اجرا شده است. 
هیچ نظری موجود نیست: