۱۳۹۹/۲/۲

چگونه از سواستفاده جنسی از کودکان جلوگیری کنیم؟

⛔️در روزهای قرنطینه ناشی از بیماری کرونا بسیاری از مسایل اجتماعی ازجمله خشونت‌خانگی و بخصوص سواستفاده جنسی از کودکان نیز رو به افزایش نهاده است. آزار جنسی کودکان توسط آزارگران زیر نام پدوفیل یا اصطلاح نادرست ولی متداول "بچه‌باز" امری است که‌ توسط بزرگسالان علیه کودکان صورت می‌گیرد، می‌تواند از تعرض جسمی تا تجاوزجنسی تداوم یابد.
 
⛔️این تعرض جنسی از سوی نزدیکان در خانواده و عمدتا توسط مردان گاه از سوی پدر، برادر، عمو، دایی یا پدربزرگ و در مواردی نیز از سوی زنان خانواده علیه کودکان اعمال می‌شود. تعرض جنسی به کودکان توسط آزاردهندگان اغلب در سکوت و تهدید کودکان از افشای آن و مجازات کودک بوقوع می‌پیوندد. 

⛔️انواع سواستفاده جنسی از کودکان می‌تواند شامل این آزارها باشد: لمس اندام جنسی کودک، اجبار برای لمس اندام جنسی بزرگسال آزارگر توسط کودک، نمایش جنسی خواه بزرگسال به کودک یا تماشای اندام برهنه کودک توسط بزرگسال، تجاوز به جسم و روان کودک با تعرض جنسی، تجاوز سفید و رسمی زیر نام ازدواج کودک، تحمیل عقد‌ و نامزدی‌های فامیلی در بین برخی اقوام و خانواده‌ها و نظایر آن. 

⛔️دادن آگاهی به کودکان از تن و اندام جنسی خود به‌عنوان بخش‌های خصوصی جسم‌شان و توانبخشی آنان در اعتراض به تجاوزگران، اعتراض نسبت به آن و فرار از مکان وقوع تعرض و انعکاس آن به افراد امین در خانواده از مهمترین روش‌های پیشگیری از این‌ جرایم جنسی است. به کودکان خود در خانواده، همسایگی، محله و شهر محل سکونت خود مجال و توان لازم را بدهیم تا بتوانند سواستفاده‌های جنسی بزرگان علیه خود را بدون هراس از مجازات فردی و اجتماعی بیان کنند. تجاوزگران باید رسوا و طبق قانون حتی حداقلی در ایران محاکمه شوند. 

⛔️با آموزش کودکان و همچنین دیده‌بانی اجتماعی‌ یکایک ما می‌توان از بروز آزارهای جنسی علیه کودکان جلوگیری کرده و پدوفیلی یا خشونت جنسی علیه بچه‌ها را در ساختار خانواده تا نهادهای آموزشی و ‌دینی پایان بخشید. بخش بزرگی از کودکان در خانواده‌ها، در مراکز آموزشی، در مراکز ایدیولوژیک و شبه‌نظامی، در خیابان‌ها برای کسب نان و ‌درآمد، و بسیاری از اقشار آسیب‌دیده و در مخاطره، با مراقبت‌های همه ما می‌توانند نجات یابند. 

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: