۱۳۹۷/۷/۲۳

مطالبات تحول در نظام آموزشی کشور

💭باشروع اعتصاب و تحصن معلمان در سراسر کشور بنظرم تلاش برای دستیابی به اهدافی فراگیر می‌تواند زمینه تحقق مشارکت همکانی معلمان و دانش آموزان و همچنین همبستگی خانواده ها را نیز فراهم نماید. از این منظر برخی مطالبات یک مدرسه سالم می‌تواند از این قرار باشد:


✅تامین حداقل های استاندارد شده کلاس به دانش آموز برای افزایش کیفیت تحصیل و برابرسازی امکانات تحصیلی برای همگان

✅تامین آزادی آموزش دینی برای پیشگیری از القایات دینی و تزریق اجباری آموزه های دینی در بین نسل آتی با آموزش همه ادیان و دادن اختیار به دانش آموز در انتخاب دین  

✅ایجاد امنیت شغلی، حقوقی و دستمزد معلمان و تامین امنیت فعالیت صنفی و تشکل های معلمان در سراسر کشور

✅تامین امنیت جانی دانش آموزان  در مواقع بروز بحران های طبیعی، حوادث، اجتماعی و حتی روانی

✅تامین پوشش آزاد دانش آموزان در مدارس برای امکان رشد روانی و شخصیت اجتماعی نسل آتی فارغ از فشارهای ارزشی و ایدیولوژیک

✅تامین حداقل های عدم تفکیک جنسی مدارس و ایجاد امکان مدارس مختلط در سطوح مختلف برای رشد شخصیت اجتماعی کودکان و فراگیری تفویض مسولیت به خود دانش آموزان در تامین امنیت جسمی روحی و جنسی یکدیگر

✅تامین استانداردهای قابل قبول فیزیکی مدارس و تامین وسایل و تجهیزات لازم در آن بطور برابر در سراسر کشور در مناطق مختلف شهری و روستایی 

✅ایجاد بستر برای تشکیل شوراهای دانش آموزی در مدارس در سراسر کشور 

✅ایجاد بستر برای خصوصی زدایی از آموزش عمومی و قطع اهداف سودخواهانه از نظام آموزش و بازی با سرنوشت کودکان بعنوان واحدهای درآمدزا برای بخش خصوصی

✅رعایت حداقل های استاندارد مدرسه/کلاس در سراسر کشور بویژه مناطق محروم و‌ استان های مرزی در کشور 

✅ایجاد امکان آموزش رایگان برای همه بویژه اقشار حاشیه نشین شهری و مهاجران از کودکان کار و خیابان تا کودکان مهاجر افغان و عراقی

✅تامین تغذیه رایگان در مدارس برای ایجاد عدالت در رشد جسمی کودکان در مدارس کشور

✅حذف متون آموزشی ایدیولوژیک از فهرست های آموزشی برای رشد آزاد فکری و شخصیتی انسان ایرانی در آینده کشور

✅حذف بسیج دانش آموزی برای پیشگیری از اشاعه فرهنگ خشونت و نظامیگری در مدارس و جایگزینی آن با واحدهای صرف اوقات فراغت دانش آموزی 

✅حذف شاخه امور تربیتی از مدارس با تفویض امر اخلاق بدست معلمان و خود دانش آموزان و ادغام تعلیم و تربیت در یک نظام یکپارچه آموزشی برای کودکان

✅امنیت جسمی و جنسی کودکان در مدارس با ایجاد واحدهای نظارتی، آموزش جنسی دانش آموزان و افزایش توانمندی خود دانش آموز در دفاع از بدن خود و‌افزایش مشارکت کودکان در این بخش

✅تشکیل شوراهای منطقه ای دانش آموزی در مدارس شهری/روستایی برای تقویت زمینه مشارکت کودکان در مدیریت کلان آموزشی در مدارس منطقه ای در شهرها و ‌روستاها

✅عدم تفکیک جنسی معلمان در مدارس برای بهره گیری از یک آموزش فراگیر و بدون تبعیض و ایجاد یک مدرسه سالم در یک جامعه سالم. 

بر این فهرست می توان بسیاری موارد دیگر را نیز افزود که بهر ترتیب نقطه آغازی است برای تحول مدارس و نظام آموزش در کشور و ایجاد بستر برای عدالت آموزشی برای نسل آینده ایران امروز.  

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: