۱۳۹۵/۹/۱۸

ازدواج با زنان مطلقه، راهكار مردمي

❓امروزه يكي از پيامدهاي نرخ فزاينده طلاق در جامعه ايران وجود زنان مطلقه است، پديده اي كه رقم آن نسبت به مردان مطلقه بسيار بالاتر است. يكي از دلايل اصلي تعداد نابرابر طلاق يافتگان از نظر جنسيتي اينست كه مردان مطلقه فرصت بيشتري براي ازدواج مجدد دارند تا زنان مطلقه.
ديگر دليل نيز بطور مشهود اينست كه مردان مطلقه در ازدواج مجدد سراغ زنان مجرد و هرگز ازدواج نكرده مي روند. پرسش من اينست كه چرا ازدواج مجدد زنان مطلقه بحران آميز است؟

⚠️وجود نگرش منفي نسبت به زنان مطلقه يكي از موانع جدي ازدواج مجدد آنان است كه بطور سنتي و تاريخي همچنان در اذهان مردم بويژه مردان إيفاي نقش مي كند. ناامني اجتماعي و فقدان امنيت اقتصادي زنان مطلقه بطور عام سبب ساز حاشيه رانده شدن بيش از پيش اين گروه از زنان مي گردد. جايي كه نبود شغل، نداشتن سرمايه، عدم حمايت خانواده پدري و دولت، و تحقير و دوري گزيني خانواده ها از يك زن مطلقه، او را از متن جامعه دور و در ورطه آسيب پذيري هاي اجتماعي قرار مي دهد.

✅دو دليل وجود دارد كه چرا زنان مطلقه بيش از مردان مطلقه، بي همسر مي مانند. نخست نگرش سنتي حكومت و بخش بزرگي از مشاوران خانواده و روانشناسان در مذموم دانستن طلاق و طلاق يافته بويژه زنان مطلقه است كه به بازتوليد نگرش منفي به طلاق يافته زن كمك مي كند. دوم تقويت انديشه خانواده دست اول بمعناي ازدواج دختر و پسر مجرد با يكديگر بدليل حفظ عفت يا همان بكارت، حفظ تبار در فرزند آوري، تضمين تمكين دربين زنان مجرد نسبت به زن مطلقه است كه توسط افكار عمومي و دولت و رسانه ها حفظ و تقويت مي شود. 

📈با اينهمه تحول جدي در پيش است. شواهد نشان از افزايش ميل پسران مجرد به ازدواج با زنان مطلقه است. اين پديده راهكاري مردمي و برخاسته از متن جامعه براي برون رفت از بحران طلاق و نرخ بالاي طلاق يافتگان در جامعه است. دراين رهگذر مردان جوان به تسهيل ازدواج نيز مي پردازند، جايي كه دختران مجرد به دلايل مختلف از آن گريزانند. اين دلايل مي تواند چالشگري ساختار خانواده، و عدم پذيرش مناسبات مردخواهانه، افزايش آگاهي اجتماعي زنان از حقوق خود، افزايش نرخ آسيب پذيري طلاق و شكست اين نهاد در اشكال سنتي و ناامني دختران در فضايي از دوگانه تجرد و تأهل باشد.

❤️سخن پاياني آنكه، نهاد خانواده براي نجات نهادين خود خواه با ياري حكومت ناتوان، و خواه با مشاركت مردمي با باورهاي سنتي، نيازمند الگوهاي جايگزين است. پديده همزي گزيني بدون ازدواج، پديده ارتباط جنسي آزاد بيرون از ازدواج و ساختار هاي رسمي، ازدواج مطلقه ها باهم، ناهمسن گزيني در ازدواج ، و ازدواج پسران مجرد با زنان مطلقه از جمله راهكارهاي برون رفت از بحران تنهايي و تجرد، هراس از تشكيل خانواده، و رفع بحران هاي جنسي است. اين بديل ها اشكال گريز ناپذيري از نهاد خانواده ايراني خواهند بود. 
علي طايفي 
به كاشانه سنجشگري مسايل اجتماعي ايران بپيونديد: 
https://telegram.me/alitayefi1/708

http://l1l.ir/p2t

هیچ نظری موجود نیست: