۱۳۹۵/۹/۲۱

هزاران كودك بي همسر، محصول تجاوز


شواهد آماري نشان مي دهد كه سالانه حدود بيش از ٢٠ هزار كودك براثر طلاق بي همسر مي شوند. نرخ سالانه كودكان بي همسر نيز از ابتداي دهه نود رو به افزايش نهاده است و در جاي خود گوياي افزايش نرخ تجاوز به كودكان زير عنوان ازدواج شرعي و عرفي است.
آمار سالانه دقيقي از اين كودكان بي همسر كه با كودكي در آغوش خود،طلاق يافته اند و همچنين آمار مشخصي از كودكان بي همسر براثر فوت همسر مرد در اختيار نيست. پرسش اينجاست مسئوليت امنيت جسمي، رواني و اجتماعي اين كودكان بر عهده كيست؟

👧🏽ايران بيش از دو دهه است كه پيمان نامه جهاني حقوق كودك را امضا و دولت نسبت بدان مكلف شده است. برپايه مفاد اين كنوانسيون ازدواج كودكان زير ١٨ سال منع شده است و دلايل اصلي آن نيز ايجاد امكان رشد جسماني، فكري، رواني، شخصيت و عقلانيت كودك براي تصميم گيري در زندگي شخصي و اجتماعي اش است. پيماني كه دولت ايران هرگز بدان متعهد نبوده است. يكي از شاخص هاي اين عدم تعهد مربوط به رابطه جنسي كودكان بنام ازدواج است. مستند به نرخ بالاي تجاوز، خشونت و نقض حقوق كودكان كه همه ساله بوقوع مي پيوندد و قريب يك چهارم ازدواج هاي سال گذشته شامل رابطه جنسي اجباري با كودكان دختر زير ١٨ سال بوده است. 
@alitayefi1 
👹حكومت ايران از نظر قانوني نه تنها منعي براي ايجاد رابطه جنسي با كودكان دختر نمي گذارد بلكه از نظر قانوني با توجيه شرعي آن، زمينه اين خشونت و جرم حكومتي را نيز فراهم مي كند. نظام آمارگيري و ثبت احوال در كشور در اساس نسبت به اين تفكيك سني پيمان هاي اجباري كودكان زير نام ازدواج و طلاق بي اعتنا بوده و دستيابي به آمار قربانيان تجاوز رسمي، حكومتي، شرعي، قانوني و حتي مردمي زير عنوان ازدواج موجود نمي باشد. براساس شواهد مختلف غيررسمي نقل شده توسط مسيولان حكومتي، تجاوز به كودكان دختر بنام ازدواج در بسياري از مناطق مرزي نظير استان سيستان بلوچستان و خوزستان اساسا در جايي و نهادي ثبت نمي شود. محاسبه نرخ تجاوز به كودك در جامعه ايران امروز بسيار دشوار است. 

🙅🏻دهها هزار كودك قرباني تجاوز (زير نام ازدواج بطور رسمي و غيررسمي) بطور سالانه بر اثر طلاق بي همسر مي شوند. وقوع سالانه قريب ٢٠ هزار نفر طلاق بين كودكان گواه چند مسئله است. نخست اينكه كودكان مورد سوءاستفاده همسران بزرگتر از خود قرار گرفته و سپس در همان سن كودكي طلاق داده مي شوند. ديگر مسيله اينكه كودكان توانايي پذيرش نقش همسري را نداشته و اين خشونت رسمي را تاب نياورده و زمينه طلاق فراهم مي شود. 
@alitayefi1 
🚫هزاران كودك بي همسر قرباني تجاوزهاي رسمي در كشور چه مي كنند؟ وضعيت روحي/رواني، سلامت و امنيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي اين قربانيان خشونت آشكار در كشور چگونه است؟ چه فرد يا نهادي مسئول اعمال اين خشونت سراسري و فراگير در كشور است؟ نقش پدران، شيوخ محلي، شيوخ ديني، قانونگذاران متشرع و دولت در اين ميان چيست؟ سازمانهاي بين مللي نظير يونيسف در ايران چرا و چگونه مسئوليت حقوق خود در دفاع از حقوق كودكان را چنين در اختيار حكومت هاي بي اخلاق و خشونت ورز سپرده اند؟ نقش نهادهاي مدني در اين ميان چيست؟ آيا خانواده ها بويژه پدران كودكان خردسال به پيامدهاي اين تجاوز و خشونت رسمي و نهادينه شده بنام ازدواج كودكان و سپس طلاق و رعاسازي كودكان در دنياي ناامن اجتماعي انديشيده اند؟ آينده اين كودكان چيست و چه تسلسلي از زنجيره خشونت را باز توليد خواهد ساخت؟ 

❗️پرسشهايي از اين دست بيانگر اهميت بيش از حد مسيله تجاوز به كودكان زير نام ازدواج و طلاق كودك نيازمند بررسي و سنجشگري آماري و اجتماعي دقيق تري است كه موسسات تحقيقاتي نيز كمتر بدان وقعي مي نهند. 

https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4774

https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/t-g-94.pdf

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: