۱۳۹۵/۹/۱۲

ايدز، اچ آي وي و سوءمديريت بحران

❓هنوز آمار دقيقي از مبتلايان به بيماري ايدز أچ اي وي در دست نيست و آمار رسمي از بالاي ٣٠ هزار نَفَر تا رقمي غيررسمي بالاي ٩٠هزار نَفَر در سيلان است. روز جهاني ايدز همه دستگاههاي إجرائي و سياستگزاري به خلجان افتاده اند كه عملكرد خود را شيك و موثر جلوه دهند ولي چرا هنوز دلايل و ابعاد اين مسيله ناروشن است؟


⚠️مهمترين خلاء موجود در موضوع مبارزه با بيماري ايدز، امر پيشگيري آن است. براي پيشگيري از ايدز، آموزش همگاني و عمومي براي نسل جوان و افراد متاهل و همچنين جامعه خياباني از كارتون خوابها تا معتادان و روسپيان و كودكان در خيابان ضروري است. 

📊پيشگيري از گسترش اين بيماري، بدون شناخت تعداد مبتلايان بالفعل و بالقوه اين بيماري امكان پذير نيست. دستيابي به آمار مبتلايان نيز مستلزم اختصاص بودجه و نيروي انساني لازم از يكسو و آموزش مراكز و نيروي انساني مراكز  درماني از سوي ديگر است تا با تشخيص بموقع بتوان از شيوع آن جلوگيري كرد.

💉اعتياد يكي از مهمترين دلايل شيوع اين بيماري است. تزريق هاي مشترك از بزرگترين دلايل ثبت شده در اشاعه ايدز شناخته شده است. مي توان گفت با توجه به شيوع اعتياد به مواد مخدر و رقم چند ميليوني معتادان در كشور از بين ٤-٩ ميليون نَفَر، وسعت دامنه و اشاعه ايدز در كشور بسيار بيش از آمار رسمي اعلام شده است. 

💝شيوع اين بيماري از طريق رابطه جنسي نيز بعنوان دومين عامل شناسايي شده، نشان از ناكارآمدي آموزش جنسي و روشهاي پيشگيري از يكسو و آرائه وسايل مرتبط به خانواده هاست. تغيير سياستهاي مربوط به قطع آموزش پيشگيري در آموزش جنسي براي خانواده ها و نوجوان و جوان در كشور زمينه ابتلاي به اين بيماري را بطور بالقوه افزايش مي دهد بخصوص در جامعه اي كه رابطه جنسي خارج از ازدواج و بين ناهمجنسگرايان بشدت تابو و مردود بوده و جوانان بطور غير رسمي بدان روي مي آورند.

9️⃣0️⃣امروزه آمار غيررسمي بيماران ايدز بالاي ٩٠ هزار نَفَر است كه با محاسبه افراد آماده ابتلا بدان بطور بالقوه مي تواند بين دو تا سه برابر اين رقم باشد كه نشان از وضعيت اورژانسي ابتلاي به بيماري ايدز در كشور دارد. اين عده كساني هستند كه در خانواده معتادان و يا در شبكه رابطه جنسي افراد مبتلا قرار دارند و  زنان و سپس فرزندان آنان بطور بالقوه قربانيان خاموش ايدز در كشور هستند.

♻️ايدز نه تنها با اعتياد در رابطه تنگاتگ است بلكه با عوامل ساختاري چون فقر، عدم آموزش لازم، سوء مديريت بحران و بلاياي اجتماعي، فقر مشاركت هاي مردمي در پيشگيري، فساد نظام اداري دستگاههاي ذيريط و ناكارآمدي بخش بهداشت و درمان بشدت در ارتباط است. فروكاستن دلايل افزايش ايدز در جامعه بعنوان يك مسيله به مسيله ديگر اجتماعي پاسخگوي ضرورت شناسايي دلايل اصلي ساختاري بروز و شيوع اين بيماري و معضل انساني و اجتماعي نيست. 

علي طايفي 
https://telegram.me/alitayefi1

http://l1l.ir/nia

هیچ نظری موجود نیست: