۱۳۹۵/۷/۱۳

انقلاب (ضد) فرهنگي و جامعه شناسان


انقلاب فرهنگي بزرگترين قلع و قمع ساختاري، انقلابي و ارزشي است كه حداقل در سده اخير در ايران رخ داده است و ثمرات آن سبب ساز بيكاري صدها استاد دانشگاه و معلم در نظام آموزش عالي و عمومي گرديد. دراين قتل عام قلم و انديشه  هزاران دانشجو اخراج و راهي مسيرهايي از زندگي شدند كه هرگز تصور آنرا نيز نداشتند.
اخراج، تنها دستاورد اين فاجعه فرهنگي نبود و پس از آن موج بازداشت ها و فرار بخشي از فرهيختگان اين مرزوبوم آغاز شد. بي ترديد در صف اعدام هاي دهه شصت فهرست بسياري از تصفيه شدگان انقلاب فرهنگي نيز قابل رديابي است.

پرسش مركزي در اين فاجعه فرهنگي و انساني اين است كه عناصر دانش آموخته اين قتل عام فرهنگي چه كساني بودند؟ حضور افراد ايدئولوژيست و متغصبي مانند دكتر عبدالكريم سروش و دكتر حسن شريعتمداري اگرچه مايه شرم محيط هاي دانشگاهي بود و هست، حضور دكتر حسن حبيبي و در صف دوم دكتر غلامعباس توسلي در حوزه علوم اجتماعي پرسش دوم و قابل تأملي است كه در ذهن منصف تاريخي در خلجان است كه براستي جامعه شناسي چگونه و تا چه ميزان در اين مثله سازي فرهنگي نقش داشت؟ 
@alitayefi1

سيمين كاظمي در صفحه اش به حق آورده است:
"پخش فایل صوتی منتظری باعث شد سکوت درباره ی اعدام های دهه شصت شکسته شود و بسیاری به حرف بیایند، اما تاریخ چهل سال گذشته فقط همین نبوده است، بسیاری چیزها را باید شکافت و چراغ قوه به دست به پستوهای تاریک این  تاریخ سرک کشید. 
روز یازده مهر در انجمن جامعه شناسی ایران، جلسه بررسی و نقد آثار و افکار دکتر غلامعباس توسلی جامعه شناس وابسته به نهضت آزادی برگزار شد، هر دو سخنران اصرار بر رفع مسوولیت همراهی و همکاری توسلی در ستاد انقلاب فرهنگی داشتند و او را فرشته ای توصیف کردند که منجی جامعه شناسی شده است. منبع این روایت هم ظاهرا خود توسلی و  یک استاد جامعه شناسی دیگر است که شاگرد اوست.
سال 1388 محمود دولت آبادی، به نقش و حضور عبدالکریم سروش در انقلاب فرهنگی اشاره کرد که با واکتش تند و حتی بی ادبانه او مواجه شد.
انقلاب فرهنگی، مقطع هولناکی در تاریخ ماست که هنوز هم بعد از گذشت سی پنج سال کمتر درمورد آن گفته یا شنیده می شود. شاید وقت آن رسیده باشد که قربانیان این پاکسازی گسترده، زبان به سخن بگشایند و روایت هایشان را از ماجرا و نیز کسانی را که در آن نقش داشتند بازگو کنند. این  وظیفه ی روشنفکری و اخلاقی آن نسل است که چنین تجربه ی تلخی را از سر گذرانده اند."

علي طايفي
@alitayefi1 

https://www.facebook.com/simin.kazemi/posts/10205507974097589

هیچ نظری موجود نیست: