۱۳۹۰/۵/۶

بنظر شما خشونت در ایران ناشی ازکدام عوامل زیر است؟ا


نظرسنجی عمومی درباره خشونت در ایران


درپی شدت یابی نرخ خشونت های اجتماعی در جامعه ایران نظیر قتل های خیابانی، قتلهای ناموسی، تجاوزهای گروهی و فردی، شوهرکشی، همسر و کودک آزاری و بسیاری موارد دیگر، نشریه جامعه شناسی ایران برآن شد در اولین اقدام به تهیه و بررسی یک نظرسنجی عمومی در باره دلایل بروز خشونت در جامعه ایران بپردازد.

از این رهگذر نشریه جامعه شناسی ایران نیز میتواند در راهیابی برای مدیریت این قبیل بحرانهای اجتماعی ایران بستر مناسبی تهیه نماید. بدین وسیله از شما مخاطبان و خوانندگان نشریه جامعه شناسی ایران دعوت میشود ضمن پاسخ به این نظرخواهی در سمت چپ صفحه نخست نشریه و یا با کلیک بر این پیوند، نسبت به انتشار آن در سایر شبکه های اجتماعی اقدام نمایید

باسپاس/ مدیریت نشریه جامعه شناسی ایران/ علی طایفی

هیچ نظری موجود نیست: