۱۳۹۰/۵/۵

تحلیل اجتماعی اعدام در ایران


گفتگو با رادیو راه کارگر
در روز ۱۰ اکتبر روز "جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام" مراسمی به دعوت "گروهی از ایرانیان مخالف اعدام - مالمو" با همکاری سازمان عفو جهانی برگزار گردید. سخنران برنامه علی طایفی، از پژوهشگران مسایل اجتماعی و مسئول بخش ایرانی جامه شناسان بدون مرز، بود. وی اعدام را یکی از اشکال عریان شکنجه دانسته ، از جمله به موارد زیر اشاره کرد:

این شکل از مجازات حتی برای مرتکبین جرایم جنایی نیز غیر انسانی و محکوم است چه رسد به محکومین جرایم سیاسی

طبق آمار رسمی ، ایران در زمینه اعدام شهروندان خود در مقام دوم ، بعد از کشور چین، قرار دارد. حال آنکه با توجه به نسبت جمعیت دو کشور چین و ایران به تعداد موارد اعدام شده ، عملا ایران رتبه اول را دارد. بدین معنا حتی امار اعدام در ایران شش برابر بیشتر از آمار چین است.

آمار رسمی اعدام شدگان فقط گویای بخشی ازتعداد موارد واقعی است.

مجازات اعدام ، با توجه به معضلات فرهنگی-اقتصادی خانواده فرد اعدام شده ، خود موجب گسترش و باز تولید ارتکاب جرم خواهد شد

با بکارگیری مجازات اعدام ، عملا مسوولین با شانه خالی کردن از مسیولیت خود و بررسی جرم بعنوان شکلی از ناهنجاری اجتماعی که خود معلول وجود نابسامانی در سایر عرصه های اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی و سیاسی است، عملا مجرم را به عنوان یک پدیده جدا دیده ، به محاکمه میکشند

بکارگیری مجازات اعدام از جانب نهاد سیاسی جامعه ، عملا بمعنی توصیه ، قانونی کردن و گسترش فرهنگ خشونت در جامعه است.

در رژیم اسلامی ، حذف فیزیکی انسانها، علاوه بر سایر فاکتورهای متعارف ، علت و توجیه آیدیولوژیکی نیز دارد

وجود مجازات اعدام در یک جامعه ، نه تنها بدلیل مختصات و عملکرد رژیم سیاسی جامعه مزبور است بلکه ویژگیهای تاریخی-فرهنگی شهروندان نیز بجای خود قابل تامل است. وی در پایان، حاضرین را به شرکت فعال در ادامه نقد و بررسی ، از زوایای مختلف دعوت کرد.

دولین سخنران، نماینده سازمان عفو جهانی آقای سون نکلاسون ، از گروه "مبارزه با مجازات اعدام - واحد لوند" بود که ضمن ارایه آماری از وضعیت اعدام در کشورهای جهان ، به دلایل مخالفت سازمان عفو جهانی با مجازات اعدام پرداخته گفت "طبق مطالعات آماری در کشورهایی که اعدام همچنان وجود دارد، به هیچوجه ارتکاب جرم کمتر نشده است". وی در ادامه، با برشمردن فعالیتهای تاکنونی و پیش روی این سازمان در پیشگیری از اعدام از زاویه نقض حقوق بشر، حضار را به همکاری با این سازمان دعوت کرد.

از جمله نکات قابل تامل ، اشراف وی بر اقدامات ناقض حقوق بشری در ایران بود که خود حکایت از میزان پیگیری این سازمان در ارتباط با مسایل مبتلابه ایران دارد .

بعد از یک استراحت کوتاه، طبق برنامه، زمان گفت و گوی عمومی و ارایه نظر از جانب حاضرین بود. در این بخش از برنامه که یک ساعت و نیم بطول انجامید بخشی از حاضرین درفضایی بغایت دوستانه ، بدور از مشاجرات لفظی و اصرار در متقاعد کردن دیگری، به اظهار نظر پرداختند. از مجموع مطالب گفته شده ، ضمن درنظر داشت اختلاف نظرها ، بر میآمد که در بررسی مقوله "مجازات اعدام" میبایست به انبوهی از عوامل پرداخت که بخشا معلول خواست و عملکرد حاکمیت است و بخشا ریشه در نگاه و رفتار شهروندان دارد، اما آنچه که برای سازماندادن اقدام عملی علیه "مجازات اعدام" ضروری است مورد توجه قرار گیرد ، تعیین وزن و جایگاه هریک از این فاکتورها است
دراینجا بشنوید

هیچ نظری موجود نیست: