۱۳۹۰/۴/۲۵

درباره خشونت درجامعه ایرانگفتگو با علی طایفی درباره خشونت و زمینه های آن- رادیو فردا
بروز و گسترش خشونتهای اجتماعی در جامعه ایران در طول سالهای اخیر سبب نگرانی بسیاری از رسانه ها و محافل اجتماعی را فراهم ساخته که در گفتگویی با رادیو فردا بدان پرداخته می شود
متن گفتگو را در اینجا بشنوید

هیچ نظری موجود نیست: