۱۳۸۹/۹/۲۵

تعریف کودکی و ازدواج کودکان

گفتگوبا علی طایفی درصدای امریکا

ازدواج کودکان درتعریف همان ازدواج اجباری و زودهنگام است که یکی از بزرگترین زمینه های بروز مسائل مختلف انسانی و اجتماعی است. دراین خصوص تلویزیون ماهواره ای صدای امریکا در برنامه زن روز گفتگویی با علی طایفی انجام داده است که می توانید آنرا درادامه مشاهده کنید.

هیچ نظری موجود نیست: