۱۳۹۹/۲/۱۷

باید مقابل قتل‌های ناموسی بایستیم!


بخش بزرگی از جامعه ایران بخصوص با ساختار عشیرتی، خویشاوندسالاری، قوم‌گرایی، و ساختارهای سنتی ارزشگذاری‌های سنتی نسبت به تفاوت زن و مرد، برچسب دیرینه‌ای بر‌ پیشانی دارند که بیشترین خشونت‌های جنسیتی را بخود اختصاص می‌دهند. این حوزه‌های فرهنگی از خوزستان تا کردستان، لرستان تا آذربایجان شاهد خشونت‌های جنسی متعددی است.
این خشونت شامل اجبار به ازدواج‌های قومی و فامیلی، ناگزیر شدن دختران به خودسوزی و خودکشی، قتل ناموسی و کشتن زنان و دختران خانواده در صورت ایجاد هر رابطه عاطفی، عشقی و جنسی، اجبار دختران خردسال به ازدواج‌های اجباری و تسهیل تجاوز مردان بزرگسال به دختران زیر سن کودکی و نظایر آن است. 

بارها مشاهده کرده‌ و در گزارش‌های خبری و پژوهشی خوانده‌ایم که دختران به دلیل فشار‌های اجتماعی، ارزش‌های واپسگرای مردسالار، اعتبارهای کاذب خانوادگی و شرافت‌ منسوب بدان، قربانی خشونت مردان خانواده از پدر، برادر، پسر و حتی عمو و پدربزرگ می شوند تا بتوانند مسیله عدم پیروی زنان از ارزش‌های سنتی مردانه در جامعه و قومیت خویش را با خون و خونریزی پاک کنند. خشونت جنسی علیه زنان بدلیل ارزش‌های مردسالار، نشانه عجز فرهنگی در پاسخگویی به نیاز و‌ رشد زنان بوده و همچنین بیانگر ضعف و عدم اعتماد بنفس مردان در رویارویی با برابری حقوق زن و مرد در مناسبات جدید زندگی اجتماعی است. 

آمارها نشان از وقوع بیشتر این خشونت ناموسی در برخی مناطق بویژه مناطق عرب، لُر و کردنشین است که بی تردید دامنه فرهنگی آن شامل سیستان و بلوچستان تا خراسان و مراکز شهری بزرگی چون تهران نیز می‌شود. این شکل از خشونت‌های ناموسی عمدتا بنیان‌های سنتی، فرهنگی و قومیتی دارد. تاکید بر‌ جامعه کُرد، عرب و لُر در اینجا محصول اتفاقات متعدد اخیری است که در این جامعه و حوزه فرهنگی رخ می‌دهد. 

مردم این اجتماعات سنتی و نهادهای مدنی و سیاسی وابسته بدان باید در مقابل ⁧ قتل‌های ناموسی⁩ واکنش نشان دهد. قتل زنان به‌دلیل ناتوانی بخشی از جامعه مردان در این مناطق و اقشار اجتماعی در قبول حقوق انسانی زنان و عدم احترام به حقوق زنان در مالکیت بر تن و انتخاب سبک زندگی‌شان باید متوقف شود! احزاب داعیه‌دار ترقی، مستقل و مبارزه‌جو در این اجتماعات نیز اگر در‌ مقابل قتل‌های ناموسی ایستادگی نکرده و با فعالیت آموزشی درصدد تغییر این ارزش‌های واپسگرا نباشند، هرگز نمی‌توانند حزبی برابرخواه تلقی شوند. مجازات تعصب مردانه را زنان نباید بپردازند.
منبع خبر
https://b2n.ir/035088
https://b2n.ir/270605
http://www.feministschool.com/IMG/pdf/_-_.pdf

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: