۱۳۹۷/۹/۲۴

تجارت بدن و تن فروشی اسلامی

📿شاید این نخستین تجربه تاریخی باشد که مسلمانان شیعه در تاریخ ایران اقدام به فروش اعضای بدن خود برای تامین معیشت و هزینه های روزمره زندگی می کنند. به یمن تلاش حکومت دینی در ‌پروژه بهشت محوری و جهنم سازی حیات اجتماعی مسلمانان، امروزه نه تنها افراد بلکه موسساتی در اقصی نقاط کشور تاسیس شده اند که به تجارت قسمتی از بدن انسان می‌پردازند.

جامعه شناسی امبیولنسی: حکومت روحانیون

رابرت مرتن در اثر خود بلاتکلیفی جامعه شناختی از زوایای مختلفی به مفهوم جامعه شناختی امبیولنس یا بلاتکلیفی می پردازد جایی که ساختار اجتماعی با تولید امبیولنس و تعارض بین ارزش ها، سبب ساز تکثیر تنش در روابط میان نهادها می گردد.

۱۳۹۷/۹/۲۰

سراب سانترالیزم، سراب اصلاح طلبان

⁉️حمیدرضا جلایی پور اخیرا پیرامون مفاهیمی اظهار نظر کرده که بهانه اش استناد احزاب در ستیز با حکومت مرکزی است. او در راستای تایید نظامی مرکزگرا علیه حقوق قومیت ها بویژه کردها که دشمنی دیرینه ای نیز با آنان در سابقه نظامی اش دارد، تعبیر از متن و تصرف به مطلوب کرده است که یا نشان از عدم درک مفاهیم مورد بحث و‌ نقد آن دارد یا در پی تحمیق و تطهیر سانترالیزمی است که جوی آن از کنار منزلگاه وی می گذرد! چهار خطای جلایی پور در این نوشته عبارتند از:

۱۳۹۷/۹/۱۴

دیالکتیک بدن، زن و دین

رابطه دیالکتیک دین و‌ بدن معادله دو وجهی موزونی است: دین بدنبال مدیریت بدن، اعمال ایدیولوژی تنانه، مجازات فیزیکی و ‌روانی بر بدن، برچسب ‌زنی و اعتبار ‌نهادن بر بدن و در نهایت اعمال هژمونی نرینه در ‌جامعه است.

سکوت ملی محسن رنانی: دعوت به پذیرش ستم

🗯یادداشت محسن رنانی بنام «سکوت ملی، امید ملی»مملو از ترویج نوعی خفقان، شرمساری، محافظه کاری، یاس در یاس و تیوریزه کردن امید کاذب است! رنانی بعنوان یکی از مومنان اصلاحگری نظام سیاسی دینی حاکم بر‌ایران، بدون کمترین تحلیلی از زمینه های یاس اجتماعی به نقد پیامدها و بیم او و هوادارانش از ناامیدی اجتماعی می‌پردازد.

پدیده هراس: بازداشت تا خودکشی حکومت خواهانه

🤫حکومت های استبدادی اگرچه همواره با روشهای تهدید و تطمیع حیات خود را ادامه می دهند و هراس یکی از مهمترین ابزارهای اعمال سلطه و هژمونی حاکمیت های مستبد و بخصوص با وجه دینی است ولی این هراس تیغی دو لبه و دارای کارکردی دو‌گانه است.

۱۳۹۷/۹/۹

۱۳۹۷/۹/۸

جامعه شناسی شکنجه ۳

ب. شکنجه مردم علیه مردم: 
۱. شکنجه کودکان در قالب تنبیه برای تربیت، تنبیه جسمی و روانی برای آموزش در مدارس، سواستفاده جنسی توسط خویشاوندان و حتی اعضای خانواده، تجاوز سفید و نظام یافته زیرنام ازدواج کودک، کار کودکان و.. از زمره شکنجه هایی است که می توان به جرات گفت اکثریت خانواده ها مرتکب آن شده و اکثر کودکان آنرا تجربه کرده اند. از همین روست که شخصا معتقدم بخش بزرگی از مسایل فرهنگی و اجتماعی مردم ایران در نحوه حیات اجتماعی آنان در دوره کودکی نهفته است.

۱۳۹۷/۹/۴

روحانیت فریب

سخنان بی محتوای تاریخی بسیاری از جامعه روحانیون شنیده ایم و در تاریخ خوانده ایم از رهبران روحانی ضد مشروطه و ضد جمهوریت تا ضد حرکت ملی شدن نفت و در نهایت در رهبری انقلاب اسلامی تاکنون و در نهایت گویی شهادت تاریخی بر این است که روحانیون علاوه بر فریب دینی، فریبکار سیاسی نیز هستند.

۱۳۹۷/۹/۳

شریعتی و ‌پروژه فکری انهدام

❗️علی شریعتی ⁩معلم ناشهید ایرانی اگرچه متفکری بود که منشا تحولات فکری و اجتماعی گسترده ای شد ولی ناسازه های فکری وی دامنه های گسترده ای دارد که به برخی از ابعاد آن اشاره می کنم. بهانه این نوشتار طرح ایده تفکر شریعتی در نشستی است که با نگاهی تجویزی نسبت به آرای او در شرف برگزاری است. این نشست ادامه همان پروژه شکست خورده انهدام نظریه اجتماعی از یکسو و بازتولید نظریه انهدام اجتماعی از سوی دیگر است.