۱۳۹۶/۵/۱۱

کودکان زنداني؛ مديريت. ناكارآمد

زندگی ٢٣٠٠ کودک در زندان ها نيز از دستاوردهاي مديريت اجتماعي پس از انقلاب است كه در پاسخ به روياهاي فقرا، بيكاران و حاشيه نشينان شهري، به ثمر نشست. افزايش تعداد زندانيان كشور به بيش از ٧ برابر بعداز وقوع انقلاب تاكنون سبب شده كه بيش از ١٠ درصد از خانوارهاي كشور بنوعي درگير مسيله زندان باشد.
در اين ميان زنان و كودكان زندانيان و در زندان نيز در رنج ناامني، بحران رواني، اجتماعي و اقتصادي بسر مي برند.

🤷🏻‍♂️علاوه بر كودكاني كه همراه مادران خود در زندان هستند، آمار مذكور شامل كودكان زير ١٨ سالي است كه بدور از مادر يا پدر خود در زندان بسر مي برند و قرباني مصايب اجتماعي اند كه گريبان ساختارهاي اجتماعي در كشور را فراگرفته و زمينه آسيب پذيري نهاد خانواده اي را فراهم ساخته است كه در صدر شعارهاي فرهنگي حكومت ديني در ايران قرار دارد! 

🤷🏻‍♀️مزيد بر اين، همراهي كودكانِ زنان زنداني در كشور، فقدان تامين اجتماعي، نبود نظام خدمات اجتماعي در نگهداري فرزندان خردسال زندانيان، فقر بهداشت و امنيت رواني كودكان در فضاي زندان هاي كشور و.. نيز سبب مي شود كودكان قرباني زندان، از اوان طفوليت با فرهنگ و دانش زندان آشنا شده و در زندان متولد، رشد و بقا يابند. كودكان پرورش يافته در زندان، بسختي خواهند توانست در فرايند هاي هنجارمند جامعه پذيري وارد روابط انساني و اجتماعي با همسالان خود شده و از ساير نهادها و نمادهاي فرهنگي و اجتماعي سود برند. 

🤦🏻‍♂️فقر انديشه و اجراي ايده حبس زدايي بويژه در مواردي كه منجر به حبس كودكان بخاطر ارتكاب برخي نابهنجاري هاي اجتماعي و همچنين ماندن كودك نزد مادرِ زنداني مي گردد، فقدان ساز و كارهاي بازپروري موثر در بازگشت اجتماعي اين قشر به جامعه و ترميم آسيب هاي اجتماعي زيستِ زنداني از عوامل ديگري است كه باعث ماندگاري كودك در زندان هاي كشور مي شود. نهاد قانونگذاري كشور با عصبيت سنتيِ مجازات و مكافات، علاوه بر صدور حكم زندان براي مادران داراي فرزند خردسال و باردار، حكم حبس كودكان آنان را نيز صادر مي كند و با حبس كودكان بزهكار بعنوان مجرم، فقدان وجدان آگاه در مغز و قلب نهاد قانونگذاري را به نمايش مي گذارد؛ جايي كه كودكان قرباني عملكرد غلط و مجرمانه بزركسالان مي شوند. 

🤦🏻‍♀️در ميان مجموعه عوامل موثر بر حبس كودكان، عدم پيشگيري از جرايم بعنوان سياست اجتماعي موثر، فقدان فضاسازي براي رشد اجتماعي نسل جديد با عنايت به نيازهاي رو به رشد آنان در جامعه اي پويا و متحول از يكسو و فقر بازنگري در ساختار قوانين مدني و مجازات، اعمال زور در تنظيم مناسبات اجتماعي و انساني بين نسلي و درون نسلي، و عدم تطابق انديشه ديني با ضرورت هاي نوين زندگي اجتماعي از سوي ديگر همچنان بر افزايش تعداد كودكان زنداني در كشور مي افزايد.

👁جامعه اي كه كودكان بعنوان نسل آتي آن در زندان بسر برند، آينده بحران آميزي را به تصوير مي كشد كه يك مسئله جدي اجتماعي در شرايط امروز محسوب مي شود و نيازمند بازانديشي هاي فوري است.

*سوژه کارتون مهدی عزیزی: «هر زندانی که بیش از 10 کودک دارد می تواند مهدکودک تاسیس کند.»
http://l1l.ir/21ea

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: