۱۳۹۵/۹/۶

❓روانشناسان عوامفريب و رابطه جنسي

🤖یک روانشناس سنتي بنام مهدي بياني با بیان اینکه خانواده‌ها در شهرهای بزرگ دوستی فرزندانشان با جنس مخالف را پذیرفته‌اند، گفته است: "متاسفانه برخی والدین استدلال می‌کنند که اگر فرزندشان بتواند در دوران نوجوانی با جنس مخالف ارتباط برقرار کند در بزرگسالی می‌تواند زندگی مشترک موفقی داشته باشند، اما این طرز تفکر برعکس اصول روانشناسی است".

  ❓روشن نيست كه مستندات وي براي مغايرت اين نوع رابطه با اصول روانشناسي چيست؟ گزينه هاي موجود و رقيب در ايجاد و عدم ايجاد رابطه جنسي در سنين مدرسه در دو گونه متقابل زير قابل تامل است. 

1️⃣رويكرد نخست، همان رويه اي است كه در ايران حاكم است و نوجوانان و جوانان بدون ازدواج نمي توانند و نبايد رابطه جنسي داشته باشند. شواهد عيني در جامعه ايران با سيطره اين رويكرد حكومتي و سنتي حاكي است كه جوانان با بحران سني جدي روبرو بوده و يا به خشونت جنسي روي مي آورند و يا درصورت ازدواج و رابطه مشروع نيز با بحران هاي جنسي و خانوادگي متعدد و طلاق روبرو مي شوند. اين رويكرد مورد نظر روانشناس حكومتي در دهه هاي پس از انقلاب با شكست فاحشي روبرو شده و جامعه و جوانان ايراني را با بحرانهاي مختلف جنسي، روحي، خانوادگي و اجتماعي درگير ساخته است.
  
2️⃣رويكرد دوم عبارت از تجويز رابطه جنسي در سنين نوجواني است كه بين نوجوانان مي تواند تحقق يابد. ممالك اروپايي كه در ساختار آموزشي و تربيتي خود چنين حق و انتخابي را براي كودكان خود فراهم ساخته اند از بحران هاي جنسي و روحي كمتري نسبت به ايران برخوردارند. در اين كشورها كودكان با رابطه جنسي، نيازهاي جسمي و جنسي، روحي و اجتماعي/شخصيتي خود را بموقع شناسايي كرده و در سنين جواني كمتر درگير خشونت ها و بحران هاي وابسته بدان مي شوند. در اين رويكرد نياز جنسي همانند ساير نيازهاي انسان در مقام توجه و برنامه ريزي بوده و حتي در صورت وقوع آسيب هاي اجتماعي و روحي براي نوجوانان، خدمات ويژه اي براي چاره يابي مسايل فردي و بازسازي ساختار آموزش، قوانين و تنظيمات حاكم بر روابط جنسي پيش بيني مي كنند.

🔔بنظر من تعهد علمي روانشناساني از اين دست بشدت زير سوْال است و جامعه يا انجمن مستقل علمي روانشناسي بايد نسبت به برخوردهاي غير مسئولانه اي از اين دست و شيادي و دروغ پردازي هاي مشابه بنام علم و اصول روانشناسي، واكنشي بموقع و شايسته نشان دهند. 

http://tnews.ir/news/784174790263.html

علي طايفي 
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: