۱۳۹۰/۵/۵

افزایش خشونت و هراس مردم از ناامنی اجتماعی


افزایش خشونت در جامعه ایران تا چه حد واقعی است؟ از چه ناشی می شود؟ آیا می توان گسترش خشونت را یک پدیده جهانی دانست، یا ایران ویژگی های خود را دارد؟

جنایت هولناک تهران در برابر چشم مردم و نیروی امنیتی، چاقوکشی آشکار در حاشیۀ مسابقه فوتبال، سوءقصد و تهدید پزشکان، آدم ربایی و آزارهای جنسی و جنسیتی..... خبرهائی از این نوع، مدتی است که در رسانه های کشور به چشم می خورد و مردم را دچار شوک، ناباوری و ترس از ناامنی می کند.

افزایش خشونت در جامعه ایران تا چه حد واقعی است؟ از چه ناشی می شود؟ آیا می توان افزایش خشونت را یک پدیده جهانی دانست، یا ایران ویژگی های خود را دارد؟

علی طایفی، جامعه شناس مقیم سوئد، تألیفات زیادی در زمینه مشکلات و مسایل اجتماعی ایران دارد و مقوله های مختلف اجتماعی را دروبسایت اختصاصی جامعه شناسی منعکس می سازد.

علی طایفی، خشونت اجتماعی را پدیده ای جهانی می داند که نمونه های آن را در همه جا می توان دید. اما آنچه این مشکل را در ایران ویژه می سازد، میزان و فراگیری آنست که شاید در جامعه ایران روز به روز افزایش می یابد و به صورت یک بحران و مشکل اجتماعی مهم در می آید. از سوی دیگر، مسئولین به این موضوع اهمیت لازم را نمی دهند.

علی طایفی، معتقد است که اتفاقات پس از انتخابات، بخشی از وجدان عمومی را ملتهب و آزرده کرده است. ناکارآمدی اقتصادی دولت نیز باعث ایجاد مشکلات و نابسامانی های اجتماعی شده و مردم که از حل مسائل خود ناتوانند، به برخورد های نادرستی دست می زنند.

علی طایفی به ضعف مدیریت مسایل اجتماعی اشاره می کند و می افزاید، دولت در برخورد با نیازهای مردم برخورد سرکوبگرانه می کند و خشونت و شکنجه را نسبت به زنان و جوانان مردم روا می دارد. این موضوع در مردم هراس ایجاد می کند و این هراس آنان را از همیاری با هموطنان خود باز می دارد و به علاوه، زمینه مشارکت در عرصه های خشونت جویانه را فراهم می کند و باعث خشونت آمیز بودن رفتار می شود.

دریافت فایل شنیداری :

گفتگو با علی طایفی، جامعه شناس

--------------------------------------------------------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: