۱۳۹۸/۶/۶

کولبری، نماد شکست مدیریت دینی


👳🏼‍♂️الگوی حکومت دینی پس از انقلاب در بطن خود دارای ناسازه های جدی ساختاری است و در طی ۴ دهه ثابت کرده که از نظر شاخص های متعددی ناموفق بوده است. یکی از باززترین نمودهای شکست مدیریت اسلامی صرفنظر از فقر و نابسامانی اقتصادی، پدیده کولبری است.  


🤦🏻‍♂️هزاران کرد میانسال و جوان برای لقمه ای نان ناگزیر از تن دادن به این کار شده اند که همواره تنی چند از آنان جان خود را در این راه می بازند. شرم آورترین روی این مسیله آنجاست که کولبران توسط عوامل نظامی حکومت دینی هدف گلوله مرگ قرار گرفته و خانواده ای به سوگ و فلاکت می نشیند.

🗣مسیله کولبری که بخشی از پروژه حراجی جان و‌ روان انسان در نظام اسلامی است زمانی شرم اخلاقی، فضاحت دینی و جنایت سیاسی تلقی می شود که حاکمیت دینی بنام خدا و دین به تاراج سرمایه های انسانی، طبیعی، فرهنگی و مالی کشور پرداخته و خود و خانواده شان در ثروت هایی افسانه ای غوطه ورند. 
کولبری اگرچه از ذهن تاریخی مردم خارج نخواهد شد ولی عملکرد فسادآمیز و ناکارآمدی حکومت دینی نیز در خاطره تاریخی مردم ایران ثبت خواهد ماند.

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: