۱۳۹۵/۸/۱۷

ازدواج كودك، بايد بازتعريف شود!

در آخرین گزارشی که «بنیاد جهانی نجات کودکان» تنظیم کرده است مشخص شد سالانه 4.5 میلیون کودک که سن آنها کمتر از 15 سال است به ازدواج اجباري وادار شده اند. هر سال 4.5 میلیون کودک در سراسر جهان ازدواج اجباري می‌کنند. البته در بسیاری از نقاط جهان آمار دقیق در مورد آن منتشر نمی‌شود.

نكته مورد چالش در اين واقعه اجتماعي عبارت از تعاريف جهاني مربوط به مقوله حق كودك بر بدن اوست و  تا زمانيكه "تجاوز به كودكان" و "پدوفيليزم" زير نام ازدواج با كودكان ثبت و در سرشماري ها و آمارگيري هاي اجتماعي بررسي و سنجش مي شود، نمي توان از بزرگي دامنه آسيب شناختي اين مسيله سخن راند و دولتهاي متعهد به معاهده بين مللي حقوق كودك را متعهد به لغو ازدواج با كودكان زير ١٨ سال كرد. بازتعريف اين واقعه اجتماعي زير عنوان تجاوز به كودك و بچه بازي مي تواند زمينه ساز تقويت شرم و منع اين اقدام در شرع، سنت و قانون مدني هر كشوري بويژه ايران شود. نهادهاي حقوق كودك و فعالان حقوق زن و بشر بايد براي جلب توجه نهادهاي بين مللي در بازتعريف اين واقعه اهتمام بيشتري كنند.

http://l1l.ir/iye

هیچ نظری موجود نیست: